Hopp til innhold

Advarer om mulig togkrise for norske passasjerer

Togparken i Norge blir eldre og eldre, og NSB opplever daglig problemer på grunn av gammelt materiell. Nå ropes det varsko og kreves penger til å kjøpe 25 nye tog i året.

Sveising dørkarm tog

Sveiser sprekkdannelser rundt dører, karmer og understell på alle vogner på type 7 togene som går til Bergen og Stavanger.

Foto: Astri Husø / NRK

Det er nødvendig av to grunner, mener selskapet Norske tog: For å kunne bytte ut den gamle togparken og samtidig kunne møte den årlige veksten i togtrafikken.

De siste togene på den store «Flirt»-kontrakten er bestilt. Nå haster det å komme i gang med ny stor togkontrakt, mener direktøren. Norske tog eier og forvalter tog for utleie til persontogoperatører i Norge.

– Det er kritisk. Vi er utsolgt, vi har ikke mer å gå på, sier Øystein Risan til NRK.

Øystein Risan, direktør Norske Tog

Vanskelig å holde de eldste togene i gang så veldig mye lengre sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske Tog.

Foto: Håvard G.Hagen / NRK

Han trenger 3 milliarder kroner hvert år fremover til å investere i nye tog. Penger han er usikker på om han får.

Sprekkdannelser på gamle tog

Sveising understell tog

70 meter sveis må til på ei vogn opplyser Norske Tog

Foto: Astri Husø / NRK

På tog av type 7 på Bergensbanen pågår det nå store ekstraordinære jobber for å holde togene i drift. Togene er mellom 31 og 37 år gamle. Nå må to og to vogner ut av drift og repareres fordi det danner seg sprekker rundt dører og understell og i buffer der togvognene støter mot hverandre.

Sprekkdannelse buffer

Sprekk i buffer der togvogner støter mot hverandre.

Foto: Astri Husø / NRK

Det tar nær tre uker å reparere to vogner. Til sammen skal 56 vogner repareres. I denne tiden kan de ikke være i trafikk, og det gir da mindre kapasitet for de reisende ifølge Norske Tog. Reservetog finnes ikke.

Forsinket midtlivsoppgradering

36 tog av type 72 trenger sårt en midtlivsoppgradering. Dette er lokaltog som i dag brukes mellom Stavanger og Sandnes, og mellom Lillestrøm og Spikkestad. I fjor fikk Norske tog avslag fra staten om å få gjøre arbeidet som trengs for å få togene til å leve minst 10 år til.

NSB opplever allerede problemer med dører som ikke lukker seg. Det forsinker trafikken, og noen ganger fører det til kansellerte avganger, forteller Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i NSB.

Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef NSB

Når tog stopper oftere, betyr det at de må oftere på verksted, og vi får mindre tog til å kjøre passasjerer. Og de vi kjører blir trangere, fullere og det blir mer forsinkelser sier Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i NSB.

Foto: Astri Husø / NRK

Gamle tog betyr lavere pålitelighet. Det vil si mer forsinkelser og innstillinger bekrefter administrerende direktør Øystein Risan i Norske Tog.

Problemer med dører og systemer vil bare øke om en oppgradering av disse togene ikke prioriteres i år. Men Risan er avhengig å få godkjent finansiering over statsbudsjett til høsten.

Forsinkelser og kanselleringer

NSB har i vinter har hatt størst problemer i nord. Der er det mye gammelt togmateriell som stopper og må på verksted, med mange forsinkelser og innstillinger som følge. Men også på Østlandet merker de store problemer med lokaltogene.

– Gamle tog stopper oftere. De må oftere på verksted og vi får mindre tog å kjøre passasjerer med og vi får flere forsinkelser sier Åge-Christoffer Lundeby.

I tillegg til type 72-togene, som er modne for ganske store oppgraderinger, trengs det nye tog til lokaltrafikken, og fjerntogene til Bergen er også klare for utskifting sier Lundeby.

Tog type 72

Tog av type 72 som trenger midtlivsoppgradering. Her på Oslo-S.

Foto: Syver Gustavo Svensrud / NRK

– Vi har daglige problemer med gamle tog i en eller annen form nå. Vi blir forsinket og kommer ikke av gårde, i verste fall må vi innstille, sier han.

Haster å få kjøpt tog

– Norske tog trenger 25 nye tog i året så langt vi kan se nå, sier Øystein Risan.

Senest i statsbudsjettet til høsten trengs en beslutning, ellers blir de gamle togene gående, og de reisende må belage seg på forsinkelser og innstillinger. Alle tog er leid ut – det er ingen reserve å gå på, forteller han.

Lokaltog, type 69 tog

Gamle tog betyr lavere pålitelighet. Det haster å få kjøpt 30 nye lokaltog.

Foto: Astri Husø / NRK

Særlig haster det med en ny kontrakt om innkjøp av om lag 30 lokaltog til østlandsområdet. Ifølge Risan tar det fire–fem år å få ett nytt tog på plass.

– For øyeblikket har vi ikke noen nye tog til den nye Follobanen sier Risan. De må kjøpes med ny kontrakt, sier Risan.

Ingen lovnad på forskudd

Samferdselsministeren Jon Georg Dale (Frp), er enig i at det er mye gammelt togmateriell.

Samferdselsminister, Jon Georg Dahle (Frp)

Togtrafikken skal ikke gå i stå, den skal bli forbedret sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Dale sier det var fryktelig mye gammelt materiell da de kom i regjering i 2013, og mye gammel infrastruktur. Derfor har regjeringa investert mange milliarder i infrastruktur og nytt materiell.

– Norske tog kan føle seg trygg på at vi skal fortsette satsing også på togmateriell. Men når de sender ett forslag til eieren sin til 2020-budsjettet må de forstå at de må vente til det budsjettet kommer før de får svar, sier Dale.

AKTUELT NÅ