Ingen støtte til felles «Indre-kommune»

Det er liten interesse for å samle hele Indre Østfold til en kommune. En meningsmåling gjort i fem kommuner viser en kjølig holdning til en så omfattende sammenslåing.

Indre Østfold

– Jeg mener det forslaget er dødt. Ut fra de tallene her så bør politikerne legge det forslaget vekk, sier David Koht-Norbye tidligere kommunepolitiker i Eidsberg.

Et flertall av innbyggerne i Marker, Eidsberg og Spydeberg vil beholde dagens kommunegrenser, viser spørreundersøkelsen. I Marker er det flest tilhengere av dagens grenser, hele 71 prosent av de spurte ønsker det. I Eidsberg er det 57

David Koht-Norbye

– En todeling av Indre-kommunene vil være uheldig. Det vil føre til enda større vekst i den vestre delen og være uheldig for de andre kommunene, sier David Koht-Norbye tidligere Sp-politiker i Eidsberg.

Foto: Tomas Berger/NRK

prosent, og i Spydeberg 55 prosent som ønsker at kommunen fortsetter som egen kommune.

Hvis innbyggerne først velge en form for sammenslåing, så vil innbyggerne i Marker og Eidsberg ha en øst-kommune, mens i Askim og Spydeberg ønsker de en vest-kommune.

Hobøl vil til Follo

Hobøl er eneste kommune hvor et flertall ønsker å slå hjemkommunen sammen med en eller flere av naboene, men heller ikke der ønsker de en stor «Indre-kommune». I stedet ønsker de å ta med seg Spydeberg og slå seg sammen med Ås, Ski og eventuelt andre Follo-kommuner.

Håvard Jensen, Frp Hobøl

– Det er ikke overraskende at et flertall av innbyggerne i Hobøl ønsker en kommunesammenslåing. Håpet om bedre økonomistyring er nok en viktig grunn, sier Håvard Jensen varaordfører i Hobøl (Frp).

Foto: Pressefoto

– Det er også signaler jeg har fått når jeg har snakket med folk, så jeg er ikke overrasket. Det jeg synes er interessant, er at det er en så mange som 57 prosent som mener det, sier varaordfører i Hobøl Håvard Jensen (Frp).

Hobøl har lenge slitt med dårlig økonomi og bedre økonomistyring er det folk håper på hvis det blir en sammenslåing, viser svarene i undersøkelsen.

Opinion har gjort undersøkelsen for fem Indre Østfold-kommuner og over 2800 personer er intervjuet.
Trøgstad og Skiptvet er ikke med i undersøkelsen etter at politikerne der har vedtatt å ikke utrede noen sammenslåing.

– Ville vunnet på sammenslåing

I Askim er innbyggerne delt i midten i synet på kommunesammenslåing.

– Jeg hadde nok trodd at askimingene hadde vært mer på hugget. Det er jo ikke tvil om at Askim ville tjene mest på at det ble en stor kommune i Indre Østfold, sier Koht-Norbye som er tidligere Senterpartipolitiker i Eidsberg.

Han mener tallene i undersøkelsen kan åpne opp for en sammenslåing av Hobøl, Spydeberg og Askim. Men det ville være uheldig for Indre Østfold under ett, mener han.

– Det hadde blitt en veldig kraftfull kommune med stor utvikling og ville være helt klart dominerende i det som kommer av etableringer i regionen i hvert fall i de nærmeste 15 årene. Og det vil ikke være positivt for de andre kommunene i Indre Østfold, avslutter han.