Ingen enighet om hensettingsplass

Regjeringen må trolig avgjør striden i mossedistriktet om hvor et hensettingsanlegg for jernbanen skal plasseres. Samferdselsminister Jon Georg Dale hadde et møte med representanter fra Moss, Rygge og Råde før helgen i håp om å komme til en enighet. Ingen av kommunene vil ha et slikt anlegg. Det er ikke tatt noen avgjørelse i saken ennå, sier Dale.