Ikke flere tollere i påsken

Selv om grensehandelen øker i påsken, blir det ikke satt inn ekstra mannskaper på tollstasjonene.

Tollkontroll på Svinesund

Det blir daglige kontroller på Svinesund, Norges travleste grenseovergang, i påsken.

Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

Ikke alle nordmenn drar på fjellet i påsken. Halvparten blir hjemme , og svært mange drar over grensen til Sverige i løpet av påskedagene.

– Prosentvis lettere å slippe gjennom

I Nordland innrømmer Tollvesenet at det blir lettere å slippe unna med smugling i påsken, siden det ikke blir satt inn ekstra ressurser for å kontrollere den store trafikken over grensen.

– Det har vi dessverre ikke anledning til. Vi bruker den bemanningen vi har tilgjengelig. Dermed betyr det at det er prosentvis lettere å slippe gjennom i påsken enn ellers, sier fungerende kontorsjef Ivan Langvann ved Mo tollsted i Nordland.

Spritbeslag

Tollerne prioriterer å slå ned på organisert smugling også i påsken.

Foto: Tollvesenet

– Har ikke flere å sette inn

Ved landets nest største grenseovergang, Magnormoen i Hedmark, blir det heller ikke satt inn ekstra mannskaper.

– Vi har ikke noen flere å sette inn. Vi kan jo ikke hente inn folk fra NAV heller, sier kontorsjef for Tollvesenet i Kongsvinger, Morten Nystuen.

Men han kan ikke love at det blir lettere å slippe unna med smugling i Hedmark. Nystuen varsler jevnlige kontroller i påsken.

– Det er vanligvis stor trafikk over til Charlottenberg i påsken, særlig på skjærtorsdag, så vi kommer til å kontrollere at folk overholder kvotebestemmelsene. Men vi prioriterer den organiserte smuglingen, sier Nystuen.

– Prioriterer organisert grensekriminalitet

Det samme sier Wenche Fredriksen, kontorsjef for grensekontrollen i Region Øst-Norge, om kontrollvirksomheten på Svinesund, som er landets desidert mest trafikkerte grenseovergang.

Wenche Fredriksen i Tollregion Øst- Norge

Wenche Fredriksen sier at tollerne på Svinesund er godt forberedt på påsketrafikken.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

– Vi skal ha daglige kontroller i påsken. På bakgrunn av tidligere erfaringer vet vi at det blir mer trafikk i påskeuken, så vi er forberedt på det, sier kontorsjef for grensekontrollen ved Tollregion Øst-Norge, Wenche Fredriksen.

Men hun kan ikke love at det blir flere tollere på grensen enn ellers.

- Nei, det kan jeg ikke garantere eller love. Det er en stikkprøvekontroll, dette her, men ingen skal kunne føle seg trygge i påsken heller, sier Fredriksen.

Hun forteller at tollerne kommer til å følge med på trafikken fra grensehandelen, men at det også i påsken først og fremst handler om å avsløre organisert grensekriminalitet.

– Når det gjelder narkotikasmugling, har vi normalt ikke større eller flere beslag i påsken enn ellers. Men vi har en utfordring når det er mye trafikk, for det kan være smuglere som tenker at det er lettere å komme forbi tollerne når det er mange biler som kjører over grensen. Vår utfordring er å plukke ut de rette bilene for kontroll, sier Fredriksen.