Hytteeier fortviler: – I Sverige holder jeg enda mer avstand

I flere måneder har Jørn Grimstad og en gruppe norske hytteeiere argumentert for hvorfor akkurat de bør få reise karantenefritt over grensa. Nå er han lei.

Ill.foto Sverige

SVERIGE: Hytteeiere i Sverige har sett seg lei på å måtte gå i karantene dersom de velger å reise over grensa. Nå truer de med søksmål, dersom det ikke gjøres unntak.

Foto: Rainer Prang / NRK

– I Norge blir vi vist en stor tillit til at vi overholder smittevernet. Hvorfor bør den slutte når du går over grensa? spør Jørn Grimstad.

Onsdag ble det kjent at en gruppe hytteeiere truer staten med søksmål fordi de ikke får bruke hyttene sine i Sverige uten å bli pålagt karantene når de kommer hjem igjen.

Det kommer frem i et brev advokat Lina K. Smorr har sendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Hun mener dagens regelverk strider mot to av EØS-lovens friheter ved at folk og kapital ikke får bevege seg over grensene.

Hytteeierne mener det vil være mulig å overnatte på hyttene uten at det medfører noen stor smitterisiko.

– Det bør innføres et generelt unntak fra karantenereglene for personer med eiendom i Sverige, alternativt i Norden. Subsidiært bør unntaket innføres med enkelte restriksjoner, eksempelvis unngåelse av nærkontakt med personer utenfor husstanden, skriver Smorr på vegne av hytteeierne.

– Ulogisk

Kampen for å unngå karantene har pågått i flere måneder. Blant annet har det vært en underskriftskampanje.

Jørn Grimstad, som har hytte i Strömstad, sier det sitter langt inne å true med et slikt søksmål. Men han mener svarene fra myndighetene viser at de ikke blir tatt på alvor.

Jørn Grimstad

SØKSMÅL: Jørn Grimstad er en av hytteeierne som truer med å gå til søksmål, dersom han ikke får besøke hytta si i Sverige karantenefritt.

Foto: Privat

– Høie og departementet henviser til regler de har laget selv. De har ikke vært interessert i å snakke vårt språk. Det blir veldig arrogant, sier han.

De siste månedene har han reist på dagsturer et par ganger for å vedlikeholde hytta. Det åpner også dagens regelverk for. At han vises tillit til å reise på dagsturer uten å kunne overnatte, synes han er merkelig.

– For meg framstår karantene for å ha overnattet på samme hytte man lovlig får utføre vedlikehold på over dagen, som en uproporsjonal reaksjon. En slik ulogisk praksis vanner ut respekten for hva karantene står for, forståelsen for hvorfor man settes i karantene og erkjennelsen av hva man vil oppnå med en karantene, sier han.

– En dugnad som aldri tar slutt

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at de har mottatt brevet fra advokatfirmaet, og at det vil bli besvart på vanlig måte.

Hun legger til at oppfordringen om å unngå alle unødvendige utenlandsreiser gjelder alle, også de med bolig i Sverige.

– Dersom de drar må de i karantene som alle andre. Overnatting på egen hytte uten kontakt med andre øker ikke i seg selv smittefaren, men opphold i lengre varighet øker sannsynligheten for kontakt med smittede i det området man oppholder seg i, forteller statssekretæren.

Erlandsen har forståelse for at det kan være vanskelig å holde dugnadsmentaliteten oppe, men understreker viktigheten av å følge oppfordringene.

– Det føles som å delta i en dugnad som aldri tar slutt. Men den holder faktisk samfunnet åpent, konkluderer hun.

– I Sverige holder jeg enda mer avstand

De mer enn 12.000 nordmennene med hytter i Sverige har gang på gang håpet at de skulle være de neste som fikk nyte godt av endringer i retningslinjene. Men land etter land er åpnet uten at regjeringen har valgt å åpne opp for at deres gruppe kan reise over svenskegrensa.

Grimstad skryter av regjeringens handlekraft den første tiden etter at koronapandemien kom til Norge. Men synes regjeringen har prioritert feil.

Grimstad på hytta i Sverige

HYTTA: Jørn Grimstad på hytta i Strømstad. Nå truer han og flere hytteeiere med søksmål, dersom de ikke får reise til hyttene sine i Sverige.

Foto: Privat

– Da de åpnet for reiser til Danmark i juni, sa de at det ville medføre for stort smittepress å åpne for oss, selv om FHI anbefalte at det skulle gjøres unntak for oss, forklarer Grimstad.

Han mener at smittevern først og fremst handler om å få folk til å være bevisste og holde avstand. Det mener han også vil gjelde om de reiser over grensa.

– Det er motivasjonen til den enkelte som er viktig om vi skal overholde smittevernet. I Sverige holder jeg enda mer avstand og er enda strengere. Da utgjør det ikke noen stor smitterisiko, avslutter han.