Henlegger hogst-sak

Statsadvokaten opphever boten på tre kvart million kroner mot eiendomsutvikler i Halden, og henlegger sak om ulovlig hogst.

Furu

Naturforkjempere i Halden politianmeldte fellingen av vernede furutrær ved Iddefjorden i 2008. Senere fulgte kommunale politikere opp med anmeldelse. Nå er saken henlagt etter bevisets stilling.

Foto: Rainer Prang / NRK

Statsadvokaten har opphevet et forelegg på 750 000 kroner og henlegger saken mot eiendomsutvikler Ludvig Moksness i Halden.

Moksness var anmeldt av politikere for ulovlig hogst på Hovsfjellet i Halden, og ble ilagt bot.

Statsadvokaten har vurdert at det ikke med tilstrekkelig grad av sikkerhet kan slås fast at vilkårene for straff er tilstede.

Ola Brekken, som er Moksness sin advokat, er ikke overrasket over utfallet.

- Statsadvokaten ønsket ikke å gå i retten med denne saken. Utfallet ville da ha vært en frifinnelse, og det er ikke noe som statsadvokaten verken skal eller bør gjøre, sier Brekken i advokatfirmaet Haavind & co til NRK.

Les også:

Hadde ikke rett til å klage, men fikk saken behandlet

I brevet fra statsadvokaten, datert den 10. mars i år, heter det at Ludvig Moksness ikke har klagerett på forelegget han var il, men at statsadvokaten i henhold til alminnelige regler om omgjørings- og instruksjonsadgang har funnet å ville ta klagen under realitetsbehandling.

- Det er svært uvanlig at slikt skjer, og forteller at statsadvokaten ikke delte Halden-politiets vurdering av saken, sier Ola Brekken.

Statsadvokaten har gjennomgått sakens dokumenter, den har vært forelagt Økokrim og ifølge statsadvokaten vært gjenstand for flere juridiske og faktiske vurderinger fra flere hold.

- En stor belastning

For at påtalemyndigheten skal kunne utstede et forelegg må den være overbevist om siktedes straffeskyld, både i forhold til objektive og subjektive vilkår.

I følge notatet fra statsadvokaten heter det at "Statsadvokaten har, dog under tvil, funnet at det ikke med tilstrekkelig grad av sikkerhet kan slås fast at vilkårene for straff er tilstede."

- Det er veldig bra å være kvitt det å ha en slik sak og et slikt stort forelegg hengende over seg. Det har vært en belastning for Moksness med massiv dekning av denne saken også i avisene, sier Brekken.