Haster med nytt deponi

Verken deponiet i Borge i Fredrikstad eller noen av de andre deponiene til Norsk Gjenvinning er aktuelle for å ta imot farlig avfall slik det blir gjort på Langøya. NOAHs deponi der er fullt i 2024, og det haster å finne en løsning blant annet for Kronos Titan. Norsk gjenvinning har flere deponier, men de skal ikke være egnet for den type avfall som blir kjørt til Langøya.

Borge pukkverk, massedeponi, Fredrikstad, deponi
Foto: Ole & Peder Ødegaard A/S