Har halvert matsvinnet

Mills fabrikker er den første matvareprodusenten i Norge som har halvert matsvinnet. FNs bærekraftsmål er at dette skal oppnås innen 2030. Mills fabrikkene i Fredrikstad og Drammen har klart dette 12 år før fristen! Matsvinnet er til nå redusert med 1265 tonn.