Hopp til innhold

Granskingsrapport klar torsdag

Rapporten fra korrupsjonsgranskingen av byggesakslederen i Halden kommune presenteres torsdag.

Asbjørn Montelius

GRANSKET. Halden kommune fikk korrupsjonstips knyttet til Asbjørn Montelius. Saken er nå ferdiggransket og rapport foreligger.

Foto: Joakim S. Enger

Det er den tidligere lederen av 22. juli-kommisjonen, Alexandra Bech Gjørv, som har undersøkt korrupsjonspåstander mot byggesaksleder Asbjørn Montelius i Halden kommune.

Formannskapet vedtok i mai i år å bevilge 500.000 kroner til granskingen - et beløp som senere er økt med ytterligere en kvart million pluss moms.

Bech Gjørv skal selv presentere sine funn i saken, der kommunen har fått gransket tips om mulig korrupsjon byggesakslederen skal ha vært involvert i.
.
Les også:

Alexandra Bech Gjørv

FRA 22. JULI KOMMISJONEN TIL TEKNISK ETAT I HALDEN. Alexandra Bech Gjørv har på vegne av Advokatfirmaet Hjort DA gjennomført granskingen.

Foto: NRK

- Orienterer i åpent møte

- Jeg kan bekrefte at det vil bli holdt en orientering om granskningsrapporten av Alexandra Bech Gjørv førstkommende torsdag. Orienteringen skjer for åpne dører, sier leder for informasjonsenheten i Halden kommune, Martin Vik til NRK.

Det er kommet påstander mot Montelius knyttet til salg av tomter hans familie eier, samt andre forhold knyttet til et privat oppdrag han bestilte.

Forholdene ble for noen år tilbake varslet inn til Kontrollutvalget i Halden kommune, som den gang valgte å avstå fra gransking.

Montelius har ikke villet møte granskerne, og rapporten er derfor avsluttet uten at han ble intervjuet.

- Når det gjelder selve rapporten vil det bli foretatt en offentlighetsvurdering så snart den er mottatt av Halden kommune, og dermed tilgjengelig for innsyn, forteller Martin Vik.

Les også:

Gikk til sak

Enhetsleder i teknisk etat i Halden kommune, Asbjørn Montelius, har på sin side saksøkt rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, eksrådmann Eivind Hansen, kommuneadvokat Veronica Aam og Halden kommune ved ordfører Thor Edquist.

Bakgrunnen for søksmålet er dypt ærekrenkende uttalelser Montelius mener skal ha rammet ham i samtaler han har hatt med kommunens administrative ledere, noe som er benektet fra kommunens side.

Han vil bruke retten til å få renvasket seg.

Sakene skulle opprinnelig opp i Halden tingrett, men ble flyttet til Fredrikstad, og skal opp der i februar neste år.

Les også: