Gjenreiste signalmast på Hvaler

I dag ble en kopi av en optisk signalmast fra 1800-tallet fløyet på plass på Skjelsbuveten på Vesterøy på Hvaler.

Hvaler Kulturvernforening har fått på plass en modell av en optisk signalmast på Vesterøy.

Video: Ingrid Mathilde Langvik.

Det er Hvaler Kulturvernforening som har tatt initativ til å få på plass en modell av en signalmast på Vesterøy, i anledning 200-års jubileet for Grunnloven.

Modellen er plassert på samme sted som det stod en slik mast i 1814. Mastene var det viktigste kommunikasjonsystemet i Norge på den tiden, men ble revet og brent som en del av krigshandlingene.

Masten er satt opp på et svært utsatt sted, og ble godt forankret i fjellet.

«Avdukes» om to uker

25. mai skal masten «avdukes», med fylkesordfører Ole Haabeth og ordfører på Hvaler, Eivind N. Borge til stede.

Masten ble satt sammen ved Brottet og ble fløyet til Skjelsbuveten på Vesterøy med helikopter i formiddag: Før klokken tolv i dag var masten på plass.