Giftalger på flere Østfold-strender

Fraråder bading i Tunevannet og Sæbyvannet.

Alger

Flere strender i Østfold sliter med oppblomstring av giftige blågrønnalger.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Flere strender langs innsjøer i Østfold sliter med oppblomstring av giftige blågrønnalger, noe som gjør at det ikke er lurt å bade der.

Alger

Anne Kari Henanger sjekker vannkvaliteten i Tunevannet.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Anne Kari Henanger i Sarpsborg kommune tester jevnlig vannkvaliteten i Tunevannet.

Hun sier det særlig er varmen som gjør utslag på blågrønnalgene.

– Det er sikkert et veldig sammensatt problem, men i år har det vært spesielt varmt. Tunevannet er veldig grunt, og det er en liten gjennomstrømning.

Kan irritere huden

I Våler sliter de også med blågrønnalger, og kommunen fraråder folk å bade i Sæbyvannet.

– På de siste vannprøvene i sommer har vi registrert at det er blågrønnalger, og noen giftstoffer som de produserer, sier kommuneoverlege Rune Davidsen.

– Stoffene kan irritere huden og gi plager fra mave-tarmsystemet, forklarer han.

Davidsen sier de jobber mot algeveksten gjennom Morsa-prosjektet, som har som mål å forbedre vannkvaliteten i Vansjø og Hobøl-vassdraget.

– Det går blant annet på å redusere næringstilgangen til sjøen. Det bygges fangdammer, opptil 70 stykker rundt i distriktet her nå. En prøver å redusere høstpløyingen, og redusere bruken av nitrogenholdig kunstgjødsel og næringsstoffer som tilføres jorden.

– Jobber med handlingsplan

Anne Kari Henanger

Anne Kari Henanger i Sarpsborg kommune.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Anne Kari Henanger i Sarpsborg sier de prioriterer arbeidet med vannene som er plaget med alger.

– Det har vært gjort en del tiltak opp gjennom årene allerede, blant annet fjerning av siv langs vannkanten, utfisking av karpefisk, reduksjon av kloakktilsig.

– Kommunen jobber med en handlingsplan for vannforvaltning i kommunen, og da vil det bli en tiltaksplan både for Tunevannet og Isesjø.