Funn bekrefter vikingskip

Det er gjort funn i Halden der arkeologer nå leter etter et vikingskip på Gjellestad-feltet. Det bekrefter arkeolog Christian Løchsen Rødsrud som leder utgravningene i Halden. En georadar avdekket i fjor spor av det som kan være et vikingskip. I går startet Kulturhistorisk museum og Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune arbeidet med å undersøke området, og allerede på dag to er det gjort viktige funn forteller Rødsrud. – Vi har skrapt bort rundt 30 cm med matjord og da kom seks nagler fram med en gang, sier Rødsrud.