Fredrikstadbrua må trolig erstattes

Det står dårlig til med Fredrikstadbrua. Nå vil Vegvesenet bygge en ny ved siden av den gamle, i tillegg til den allerede planlagte nye brua over Glomma.

Fredrikstadbrua
Foto: Marie Peyre / NRK

– Vi har ikke helt svaret på hvor dårlig stand brua er i, vi skal gjøre tilstandsvurderinger. Men vi trenger nok ikke ny bru før om 10-30 år, sier avdelingsleder ved Statens Vegvesen, Roar Midtbø Jensen.

Fredrikstadbrua ble åpnet i 1957. Siden den gang har den blitt fredet, og brua skal i utgangspunktet bli stående til evig tid. For tiden gjøres det vedlikeholdsarbeid på landemerket i Fredrikstad, men bruas levetid er begrenset.

Det var Fredriksstad blad som første meldte at Vegvesenet nå vil ha en bru nummer to.

Øvelse ved Fredrikstadbrua

Det gjøres vedlikeholdsarbeid på Fredrikstadbrua. Dette bildet er fra en beredskapsøvelse sammen med brannvesenet fra i sommer.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

– Skal den stå til evig tid, må vi få restriksjoner på tungtrafikk, sier Midtbø Jensen, som ser for seg at Fredrikstadbrua skal brukes av mindre kjøretøy og gående/syklende i fremtiden.

Ikke på bekostning av ny Glomma-bru

Det er allerede planlagt en ny bru over Glomma, som avlastning for Fredrikstadbrua og trafikken som går der. Vegvesenet understreker at de to bruprosjektene ikke går på bekostning av hverandre.

Roar Midtbø Jensen

Roar Midtbø Jensen i Statens Vegvesen garanterer at Fredrikstadbrua er trygg.

Foto: Tomas Berger/NRK

– Det er ikke kolliderende prosjekter, vi har allerede avklart at det er behov for to brukrysninger over Glomma i Fredrikstad-området. Vi håper det blir to byggeprosjekter fremover. Først den nye brua litt lenger oppe langs Glomma, så en erstatning for Fredrikstadbrua når den tid kommer.

Selv om brua er i dårlig forfatning, er den ikke farlig å kjøre på.

– Da hadde vi stengt den, forsikrer Roar Midtbø Jensen.