Fratatt lisens etter ulovlig hogst

Selskapet Glåmdal Tre er midlertidig fratatt sertifikat til å drive kjøp og salg av tømmer, etter at det ble hugget vernede furutrær på Hovsfjellet i Halden.

Furu

Naturforkjempere i Halden politianmeldte fellingen av vernede furutrær ved Iddefjorden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Naturforkjempere i Halden politianmeldte fellingen av vernede furutrær ved Iddefjorden.

Hogsten skjedde i forbindelse med bygging av boliger på Hovsfjellet.

Nå varsler Stiftelsen Nemko, som er satt til å følge med at tømmerbransjen følger internasjonal standard, at Glåmdal Tre midlertidig er fratatt sertifikat til å drive kjøp og salg av tømmer.

Skylder på skogeier

Glåmdal Tres daglige leder Dag Terje Kisen sier til NRK at han klager på vedtaket fordi det er skogeieren i området som har hugget og ikke hans bedrift.

- Vi er ikke ansvarlig for diften på stedet, det er det skogeieren som har. Vi har gjort miljøavtale og påpekt at tømmeret som er hugget i friluftsområdet må få være der, sier han.

Kisen mener Glåmdal Tre har tatt alle de forholdsregler som finnes.

- Vi har derfor påklaget vedtaket om at sertifikatet midlertidig fratas oss, sier han.

Ser alvorlig på saken

Mona Jensen i Interessegruppa "Mer Villmark Nå" sier at de ser alvorlig på det som har skjedd.

- Vi har sett på saken sammen med beboere, Naturvernforbundet i Halden og velforeningen på Hovsfjellet. Vi mener dette er alvorlig. Den som står bak dette må få en skikkelig straff, sier hun.

Reguleringsplanen over Hovsfjellet slår fast at området mellom det planlagte boligfeltet og Iddefjorden skal beholdes som friluftområde.

"Mer Villmark Nå" mener en årsak til den ulovlige hugsten kan være at furuskogen hindret utsikten over fjorden, og Mona Jensen sier at de vernede trærne kan ha blitt hugget ned for å øke verdien på boligtomtene som ligger nær området der de vernede furuene stod.

300 år gamle trær

Friluftsområdet der furuene ligger er et hett stridstema i Halden. Området ligger med fantastisk utsikt helt ut på kanten av Hovsfjellet mot Iddefjorden.

Det er et populært turområde for både beboere i nærheten og andre i Halden, og Mona Jensen karakteriserer hogsten som tragisk.

- Dette er et av de vakreste områdene i Halden kommune, og noen av trærne var opptil 300 år gamle, sier hun.

Det vil ta lang tid før en ny skog vokser til.

- Vegetasjonen ytterst på kanten ved fjorden vokser sakte fordi det bare er fjell der. Det kommer til å ta opptil 100 år før en tilsvarende skog har vokst opp, sier Mona Jensen, talsperson i "Mer Villmark Nå".