Flest unge er imot kommunesammenslåing

Motstanden mot kommunesammenslåing er størst blant yngre mennesker i Østfold, viser en meningsmåling gjort for NRK.

Ungdom.

57,5 prosent av de mellom 18 og 29 år sier de er imot storkommuner (illustrasjonsbildet).

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

NRKs undersøkelse viser at motstanden mot kommunesammenslåing er størst blant velgere i alderen 18–29 år. I denne gruppen sier hele 57,5 prosent nei, mens 53 prosent av alle østfoldinger er imot storkommuner.

Leder for Fremskrittspartiets ungdom i Østfold, Niklas Eriksen, tror det handler om følelser.

– Jeg har forståelse for at det her er en følelsesrik debatt. Hvis vi tegner opp nye kart endrer vi også på strukturen i det folk kaller sitt hjem. Men så har også vi politikere ansvar for å forvalte skattebetalernes penger på en forsvarlig og fornuftig måte, sier han.

Og det skjer best i større kommuner enn i små, mener Fpus fylkesleder.

Motstanden mot flere kommunesammenslåinger absolutt størst i nedre Glommaregionen, mens det i mosseregionen er flest som ønsker en større kommune.

AUFs leder i Østfold Vegard Finnes mener folk flest har for lite informasjon om hva større kommuner vil innebære.

– Jeg tror at mye av motstanden til det er mye usikkerhet. Man har hørt at kommuner bare skal slås sammen. Kommunalministeren har ikke gitt noe svar på hva forandringene vil bety. Det er ikke lagt frem hvordan man skal gjøre det og hvorfor man skal gjøre det. Men man ønsker å slå sammen kommunene, for da skal man visstnok få mye mindre administrasjon, og man skal tjene masse på det, sier han.