Flest alvorlige ulykker ved pent vær

Ni av ti alvorlige ulykker om sommeren skjer når det god sikt og oppholdsvær.

Trafikkulykke på Rolvsøy

I juni 2014 ble seks personer skadet da en bil kom over i feil kjørebane i Rolvsøyveien i Fredrikstad. De fleste ulykkene skjer nettopp om sommeren.

Foto: Andreas Utberg /Utrykningsnytt

Det viser en undersøkelse av trafikkulykker med drepte og hardt skadde som Statens vegvesen region øst har gjennomført.

I løpet av vår- og sommermånedene mai til august i årene 2012–2015 var det 90 trafikkulykker med drepte og hardt skadde i Østfold. Ved 81 av dem var kjøreforholdene nærmest optimale, med tørre veier og god sikt.

Flere på veiene

Roar Midtbø Jensen

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen avdeling Østfold, Roar Midtbø Jensen, sier at mange av de alvorlige ulykkene skjer på rette strekninger.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen avdeling Østfold, Roar Midtbø Jensen, tror økt trafikk er en av grunnene til statistikken.

– Det har nok en sammenheng med at flere er på veiene i sommerhalvåret, enn i vinterhalvåret. Også er det mange som er på ukjente trakter, og de er kanskje stresset eller påvirket av sollys. Farten er også høyere når det er gode kjøreforhold. Det kan være den type ting som gjør at vi har flere ulykker når det er godt sommervær og gode kjøreforhold, sier han.

– På hvilke veier skjer ulykkene?

Det skjer egentlig på de aller fleste veier. I Østfold har vi tradisjonelt hatt flere ulykker på fylkesveinettet enn på riksveiene E6 og E18. Men det skjer også ulykker der. Så det er viktig å følge med uansett hvilke veier man ferdes på, sier han.

Ber folk konsentrere seg

Jensen oppfordrer bilistene til å passe på.

– Folk må være konsentrerte, holde seg våkne, være edru, kjøre etter forholdene, holde seg under fartsgrensen og bruke bilbelte. Et tips kan være å ta med seg en flaske vann, ta hyppige pauser, og hvis man er søvnig kan det være en fordel å stoppe og sove i ti-femten minutter, sier han.

129 av de alvorlige ulykkene i tidsperioden skjedde i sommerhalvåret, mens 72 skjedde i vinterhalvåret.

– Det er utforkjøringsulykker, møteulykker og kryssulykker som dominerer statistikken. 16 prosent av utforkjøringene skjer der det er rett strekning, opplyser han.

– Ofte handler det om at man er ukonsentrerte eller at folk har sovnet bak rattet. Derfor er det så viktig å holde seg våken til enhver tid. Hvis man kjører i 80 kilometer i timen og har konsentrasjonen borte fra veien i ett sekund, har man kjørt 22 meter. Det sier seg selv at mye kan skje da, sier han.