Flere blir syke av flåttbitt

321 fikk påvist sykdommen Lyme borreliose i fjor, mot 315 året før.

Flått

SMITTES: 321 ble smittet av sykdommen borreliose i fjor som følge av flått.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

Noen flere ble smittet av Lyme borreliose de siste to årene, den vanligste sykdommen som følge av flåttbitt.

321 fikk påvist sykdommen i fjor, mot 315 året før. Det er en økning sammenlignet med tidligere år, viser tall fra Folkehelseinstituttet. 80 prosent ble smittet i Norge.

– Kan ikke vaksineres

Kun to prosent av alle flåttbitt fører til sykdom, og de aller fleste blir friske av sykdommen .

Sykdommen skyldes bakterien Borrelia burgdorferi som overføres ved flåttbitt. Starten av sykdomsforløpet kjennetegnes gjerne av et ringformet utslett rundt bittstedet.

13 mennesker ble smittet av TBE-viruset i fjor, mer enn dobbelt så mange som året før, men på samme nivå som 2007 til 2011, opplyser Folkehelseinstituttet.

69 prosent ble smittet i Norge.

Det finnes en vaksine mot TBE-viruset, men mot borreliose kan man ikke vaksineres.

Flått med virustypen TBE gir akutt hjernehinnebetennelse og har en dødelig utgang på cirka én prosent, og rundt 20 prosent får varige nevrologiske skader.

– Vært godt tildekket

Folkehelseinstituttet opplyser om at det viktigste forebyggende tiltaket for å unngå sykdom som overføres med flåttbitt, både skogflåttencefalitt og Lyme borreliose, er å unngå å bli bitt av flått.

Et effektivt forebyggende tiltak er å bruke lange bukser og være godt tildekket ved anklene når man ferdes i områder med mye flått.

I Norge finnes flåtten stort sett i kystnære strøk fra Oslofjorden nord til Helgelandskysten. Sporadisk kan flåtten påtreffes i indre deler av landet.