Dødelig flåttvirus invaderer Sverige

63 prosent flere smittetilfeller av det dødelige viruset TBE ble rapport i Sverige i fjor i forhold til 2010.

Flått

BLODSUGER. Skogflått lever av å suge blod, og typiske vertsdyr er smågnagere og større pattedyr. Mennesker er også utsatt for flåttbitt. I spyttet til skogflåtten finnes et bedøvelsesmiddel, som gjør at flåtten kan suge blod i opptil flere dager uten å bli oppdaget.

Foto: E. R. Deddinger / Scanpix

Det dødelige flått-viruset TBE sprer seg eksplosivt over hele Sverige.

Statistikk fra Smittskyddsinstitutet (SMI) viser at 284 personer ble sjuke av flåttoverført hjernebetennelse (TBE) i 2011.

Det er en økning på 63 procent, sammenlignet med 2010 (174).

TBE-viruset har de siste årene også fått fotfeste i Finland.

Antallet i Finland har de siste årene eksplodert fra en håndfull TBE-tilfeller til 61 registrerte tilfeller i 2011.

Les også:

Tørst på menneskeblod

Det er i skjærgården og langs den svenske østkysten at TBE-viruset hyppigst har slått til, og i områder ved sjøen Mälaren.

Men nå er også TBE-smitte registrert lenger sør ved Østersjøkysten i Kalmar, Blekinge og Österlen, samt på kysten av Bohuslän nord mot Strømstad, skriver svenske medier.

Også i Skaraborg, og særlig i områdene nær sjøene Vättern og Vänern, og flere andre steder er TBE-smitte varslet.

Forskere mener at årsaken til de raskt økende TBE-tilfellene av smitte på mennesker, er at det under 2010 og 2011 var en kraftig nedgang i antallet rådyr i Sverige.

Under begge disse årene var flåtten på jakt etter "vertskap", og i mangel på rådyr gikk den løs på mennesker og smågnagere.

Tid for flått

TBE-SMITTE KAN GI ALVORLIG SYKDOM. Den som blir smittet av TBE-viruset kan etter 1–2 uker få influensalignende symptomer som mild feber, hodepine og verkende ledd. Størstedelen av de smittede blir deretter friske og får livslang immunitet. Hos omtrent en tredel av dem som smittes, spres viruset videre til hjerne og hjernehinner.

Foto: Renate Krangsaas

Alvorlig sykdom

Flåttoverført hjernebetennelse (også kalt skogflåttencefalitt) er en potensielt dødelig sykdom som kan gi alvorlige kroniske skader.

Pasienter med flåttoverført hjernebetennelse trenger sykehusbehandling. Det finnes ingen effektiv behandling av sykdommen og det kan ta lang tid å bli helt frisk.

To tredjedeler av pasientene blir helt friske over tid, mens en tredjedel får kroniske skader.

Det er viktig å skille mellom TBE-viruset og den mer kjente bakterien borreliose som også spres av flått.

Borreliose-bakterien er kjent for å kunne gi en rød ring rundt bittstedet og kan behandles effektivt med antibiotika hvis man starter tidsnok, det er ikke mulig med TBE-viruset.

- Må vaksineres nå for å få sommereffekt

Risikoen for å få livet forandret er stor, for de som rammes av TBE-viruset.

Det finnes i dag ikke medisiner, som kurerer sykdom fra TBE, men det finnes vaksiner, som beskytter.

Flåttvaksine

VAKSINE ANBEFALES. Det finnes ikke medisiner mot sykdom fra TBE-viruset, men vaksine beskytter. Undersøkelser av vaksinens effektivitet viser at enkelte typer gir over 90 prosent beskyttelse etter den andre vaksinedosen og rundt 95 prosent beskyttelse etter tre doser.

Foto: Privat

- Behovet for vaksine styres hvor du bor og hva du gjør. Bor du i risikoområdene, og er mye ute i skog og mark, synes jeg du skal ta vaksine, sier Peter Nolskog, som er smittskyddslege på Skaraborgs sykehus til avisen Skaraborgsbygden.

Han tror sikkert mange vil vaksinere seg for sikkerhets skyld, og at hele familier vil komme til å vaksinere seg.

Flåtten var aktiv tidlig i år på grunn av høy vårtemperatur mange steder i Sverige og Norge.

- Det er på høy tid å vaksinere seg, dersom man ønsker beskyttelse mot TBE, sier Peter Nolskog.

Vaksinen bør tas i tre doser med noen måneder mellom for å få full effekt.

I Norge kan flått-vaksinen tas på et vanlig legekontor hos fastlegen, og vaksine finnes i en egne utgaver for barn under 16 år.

- Første gang kreves det to vaksinasjoner med en måneds mellomrom, for å få fullgod beskyttelse. Deretter rekker det med en vaksinasjon per år, sier Nolskog.

Stadig flere blir syke

Antallet smittede personer i Norge varierer, i 2011 er det det hittil høyeste antallet med 14 pasienter.

Flått som bærer viruset TBE er registrert langs kysten fra Flekkefjord i vest og opp til Sandefjord. De siste årene har det smittefarlige området beveget seg stadig lenger nordover i Vestfold.

I 2011 ble også en ung jente smittet og alvorlig syk i Østfold.

Det norske Folkehelse¬instituttet følger situasjonen i Østfold nøye, skriver instituttet i sine oppdaterte anbefalinger.