Fikk 20 sovetabletter dagen

En spesiallege ved Sykehuset Østfold i Moss skrev ut 20 sovetabletter daglig til en pasient. Normal dose er én tablett per dag.

Illustrasjonsfoto, Medisin: Hender med piller / tabletter

Helsetilsynet mener legen har brutt helseloven.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Helsetilsynet mener at legen har skrevet ut uforsvarlig store mengder sovemedisin, og at pasientens overforbruk av medikamenter har vært vedlikeholdt av sykehuset.

- Nok til å bli bevissløs

- Pasienten har i løpet av et års tid jevnlig fått doser på opp til 120 milligram per dag. Ifølge Felleskatalogen vil doser over 100 milligram føre til bevisstløshet.

Det sier seniorrådgiver i Helsetilsynet i Østfold, Knut Fredrik Thorne.

- Brudd på forsvarlighetskravet

Thorne forklarer videre at Helsetilsynet har bedt om at Statens Helsetilsyn vurderer en reaksjon overfor legen.

- Vi mener at denne pasienten ikke har fått en forsvarlig behandling av legen. Vi har skrevet til Statens Helsetilsyn, fordi vi anser at behandlingen av pasientendet er brudd på helseloven, og på forsvarlighetskravet.

Legen er ikke suspendert fra jobben.

- Vi har ikke sett det som aktuelt å suspendere legen. Vi anser dette som et enkelttilelle. Dette har vært en vanskelig, og spesiell sak både for helsetjenesten og legen, sier Thorne.