Felles operasjonssentral kan ta tid

– Det er uheldig hvis det tar for lang tid å få på plass en felles operasjonssentral i Øst politidistrikt, sier påtroppende politimester Steven Hasseldal. Som en del av politireformen skal politidistriktene Østfold, Follo og Romerike slås sammen fra 1. januar, men det kan ta tid før opersjonssentralene også slås sammen, sier han.