Får hjelp til å slutte med hasj

Hasjavhengig ungdom i Drammen får hjelp til å slutte gjennom systematisk kursing og oppfølging. Miljøterapeut Morten Hellerud sier at systematisk jobbing motiverer og får flere til å slutte.

Senter for rusforebygging, Drammen

Senter for rusforebygging, Drammen

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

De siste to årene har kommunen tilbudt gratis avvenningskurs og personlig oppfølging.

De fleste klarer å slutte

– Jeg, ser at majoriteten av dem som er innom opplegget, klarer å slutte. De leverer rene urinprøver etter åtte uker hos oss, sier Morten Hellerud.

Hva sier ungdom som får kurs og oppfølging?

– De er stolte, de kjenner gode effekter av å slutte å røyke cannabis, sier Hellerud.

Morten Hellerud, miljøterapeut

Morten Hellerud, miljøterapeut, sier at de fleste klarer å slutte med hasj når de får oppfølging.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Lærer av Kristiansand

En undersøkelse fra Drammen viser at 16 prosent av ungdommene fra 16-23 år har prøvd å røyke hasj. Fem prosent svarer at de har røyket de tre siste månedene.

Et 20-talls ungdommer har fått hjelp hvert år de siste to årene, både i grupper og individuelt i regi av senter for rusforebygging. Hasjavvenningprogrammet "Ut av tåka" er adoptert fra Kristiansand.

– Kommunen ville ha mer systematisk hjelp og oppfølging, sier avdelingsleder Bjørgunn Gram.

Godt kjent blant unge

En liten spørrerunde blant tenåringer på gata viser at mange kjenner noen som bruker eller har prøvd

– Hvis noen prøver det, får vi vite det med én gang, sier en.

– Jeg vet hvem de er, men jeg kjenner dem ikke veldig godt, sier en annen.

Mange prøver det

– Det er nok en del som prøver det en gang eller to. Det er de færreste som fortsetter, sier Hellerud.

– Vi ønsker å være der for ungdommene som har begynt å røyke mye og som ser at dette får konsekvenser for dem, sier Hellerud.