Falske sigaretter er ut

Før strømmet piratsigarettene over Svinesund. Nå er det stort sett ekte vare som blir forsøkt smuglet over grensa.

- Ja, vi har merket det helt tydelig at smuglingen av disse falske sigarettene har gått ned, bekrefter sjef i Tollregion Øst-Norge, Wenche Fredriksen.

Kontrollsjef Wenche Fredriksen ved grensekontrollen Svinesund/Fredrikstad
Foto: Morten F. Holm, Holm, Morten

Oppdages gjennom analyse

Det er ikke lett å skille piratsigarettene fra de som er produsert ved de legale sigarettfabrikkene. Ihvertfall ikke med det blotte øyet.

- Alle sigaretter som blir beslaglagt blir sendt til analyse, og det er slik vi finner det ut om det er piratsigaretter, sier Fredriksen.

49.000 sigaretter

Onsdag ettermiddag ble det beslaglagt 49.000 sigaretter i en polskregistrert personbil som ble stanset på Svinesund.

De to polske statsborgerne i bilen fikk en bot på stedet og fikk deretter kjøre videre inn i Norge.

Trolig var sigarettene "ekte vare", men det endelige svaret kommer etter analysen.