Færre ansatte på jobb bekymrer

De ansatte og tillitsvalgte er bekymret for konsekvensene når nattjenesten i hjemmebaserte tjenester i Moss kommune reduseres fra fire til tre ansatte per natt. Det skriver Moss Avis. Hilde R. Torgersen i Fagforbundet Moss og Våler sier til avisa at de frykter at hjemmeboende eldre må vente lenger før de får hjelp om natten, og at de ansatte blir mer utsatt for farer som vold og trusler på jobb.