Hopp til innhold

Eldre tier om seksuelle overgrep

– Altfor få melder fra om seksuelle overgrep mot eldre, mener hjelpetjenesten Vern for eldre.

Helsetjenesten Vern for eldre er bekymret. Illustrasjonsfoto
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Folk skal ikke bli engstelige for å være på sykehjem, men vi kan ikke stikke under en stol at det skjer seksuelle overgrep på sykehjem, sier seksjonsleder i Vern for eldre Synnøve Minde.

Vern for eldre er et kommunalt tilbud til eldre som står i fare for, eller er utsatt for overgrep.

Tidligere denne uken ble en hjelpepleier siktet for voldtekt av en 96 år gammel kvinne på et sykehjem.

Mørketall

Seksuelle overgrep mot eldre er svært lite dokumentert. Tjenesten registrerer alle meldinger de mottar av og om eldre. Kun 0,5 prosent av de registrerte meldingene er overgrepssaker.

– Det er store mørketall når det gjelder seksuelle overgrep mot eldre i Oslo, men mange melder ikke fra fordi de opplever det som skamfullt, sier Minde.

Seksuelle overgrep, er enhver form for uønsket seksuell kontakt og kan begynne i det små og øke intenstitet, grovhet og styrke.

Seksjonsleder i Vern for eldre, Synnøve Minde

Dette kan avsløre seksuelle overgrep:

Seksjonsleder i Vern for eldre, Synnøve Minde

Synnøve Minde

Foto: Arezo Naghavian
  • Uro
  • Redsel
  • Nedstemthet
  • Blødninger fra underlivet
  • Sår

I går fortalte byråd for helse- og eldreomsorg Sylvi Listhaug (FrP) at hun vil forlange en lovendring slik at det kan kreves vandelsattest ved nyansettelser i pleie- og omsorgssektoren.

– Å kreve en vandelsattest fra de som skal ansettes i helserelatert arbeid, på lik linje med barnehage og skolevesenet, har jeg tro på, sier Synnøve Minde.

Helsepersonells ansvar

– Det er viktig at helsepersonell er klar over at overgrep kan skje. Helsepersonell er både faglig og etisk pliktet til å melde fra når er mistanke om overgrep.