Dømt til fengsel etter konkurs

I nær tre år lot en næringsdrivende være å føre regnskap for firmaet han drev. Heggen og Frøland tingrett har dømt mannen til fengsel i 45 dager.

Heggen og Frøland tingrett

Heggen og Frøland tingrett har dømt en mann fordi han ikke førte regnskap,

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Mannen, som er i 50-årene, drev en virksomhet som gikk konkurs i fjor. Da ble det klart at det ikke var ført regnskaper for virksomheten over en periode på nesten tre år. I den samme perioden lot han være å være å gjennomføre forskuddstrekk i lønnsutbetaling og sette skatten på egen konto, slik skattebetalingsloven krever.

I hele 2012 og 2013 lot mannen også være å sende inn omsetningsoppgaver for beregning av merverdiavgift. Han sendte heller ikke inn terminoppgaver som viste forskuddstrekk og oppgave over beregnet arbeidsgiveravgift. I tillegg er mannen dømt fordi han ikke sendte inn selvangivelse for virksomheten for to inntektsår.

Var klar over pliktene

Da saken kom opp for Heggen og Frøland tingrett i forrige uke innrømmet mannen at han var klar over at han hadde plikt til å sende inn oppgaver og sette skattetrekk på egen konto. Han sa at han hadde planer om å gjøre alt på riktig måte, men at han hadde hatt veldig mye annet å tenke på slik at tingene ikke ble gjort som det skulle.

Tingretten konstaterer at det er vanlig praksis med ubetinget fengsel ved manglende regnskapsførsel. Retten har lagt vekt på at dette har skjedd over en forholdsvis lang periode.

I tillegg til fengselsstraffen har retten bestemt en inndragning av 60.000 kroner fra mannen.