Datatrøbbel i Drammen kommune

  • Fungerer igjen

    Datasystemene i Drammen kommune fungerer igjen etter sammenbruddet. Registrene hjemmesykepleien har over brukere var utilgjengelige torsdag kveld. Slik at pårørende og brukere med spørsmål eller behov for assistanse ble bedt om å ringe et døgnbemannet telefonnummer.

  • Ber folk kontakte kommunen

    Datasystemene til Drammen kommune brøt sammen torsdag. Dette berører blant annet registrene hjemmesykepleien har over brukere i kommunen. Pårørende og brukere som har spørsmål eller behov for assistanse bes ringe tlf. 40 90 95 00. Telefonen er døgnbemannet. Torsdag kveld er problemene ennå ikke under kontroll.