Brann i bygning i Åros

  • Brann under kontroll

    Brannvesenet fremme ved huset i Åros i Røyken der det var et branntilløp. Røykdykkere har tatt seg inn i huset og brannen er under kontroll. Brannvesenet melder at huseieren hadde gjort en god innsats før brannmannskapene kom frem. Alle som var i huset kom seg ut.

  • Laster Twitter-innhold