Bøndene i gang med markeringer

Bønder møtte publikum på vei til fotballkamp i Fredrikstad søndag ettermiddag. De markerer at det er brudd i jordbruksoppgjøret, og at det må komme et inntektsløft i landbruket.

Bønder markerte aksjonsstart

Medlemmer av Østfold bondelag møtte folk på vei til fotballkamp i Fredrikstad.

Foto: Lars H. pedersen / NRK

Lørdag ble forhandlingene mellom Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag på den ene siden, og staten på den andre siden, brutt. Det er et for stort sprik mellom krav og tilbud.

Bøndene ønsker å heve inntektene med 50 000 i året, mens statens tilbud tilsvarer 13 000 kroner.

Aksjoner fra mandag

Tidlig mandag morgen starter bøndene sine varslede aksjoner for å markere at de trenger en solid inntektsøkning fra staten, sier leder av Østfold Bondelag, Bjørn Gimming.

- Det er stor kampvilje hos mine medlemmer. Det er tolv år siden sist det var brudd i forhandlingen med staten, og jeg vet at det foregår mye planlegging av aksjoner.

Tomme hyller

Gimming legger ikke skjul på at aksjonene vil gå ut over leveransene av ferske landbruksvarer i dagene som kommer. I en brosjyre som deles ut, er det varslet at det kan bli tomt for brød, melk, fløte og egg i dagene som kommer.

- Det er jo mat vi holder på med, poengterer Gimming.

Han sier det må lønne seg å være bonde, dersom vi skal nå målet om å produsere mer mat i Norge.

- Med dagens inntektsnivå går det den gale veien, og det er stor kamp om arbeidskraften. Flere vil gi seg som bønder. Vår harme nå retter seg først og fremst mot regjeringen, som ikke følger opp det de selv setter som mål i den ferske landbruksmeldingen, sier bondelagslederen i Østfold.

Startet søndag

Bønder markerte brudd i forhandlingene.
Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Allerede søndag ettermiddag var de første markeringene i gang. En av dem ved gangbrua over Vesterelva mot stadion i Fredrikstad, der FFK skulle spille hjemmekamp mot Haugesund.

Gårdbruker Gustav Thorsø Mohr møtte publikum på vei til kampen. Han opplevde folks holdning slik:

- Positivt! De vil ha norsk mat. Men, det er selvfølgelig noe som sier at de heller handler på grensen, på Nordby. Men, de er det ikke så mange av.