Beredskapskrangel om Viken

Storfylket Viken vil delvis dekke fire politidistrikter. – Det betyr at hele politireformen bør gås gjennom på nytt, sier forsker Geir Vinsand ved Niva analyse. Justisdepartementet avviser at det er nødvendig å tilpasse politidistriktene til Viken.