Hopp til innhold

Ber Fylkesmannen styre unna

Regjeringen med pekefinger til fylkesmennene: Unngå innblanding i næringsutvikling og byggesaker!

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ber Fylkesmannen la være å blande seg i kommunens lokale avgjørelser.

Foto: Arne Fenstad / NRK

I et brev til samtlige fylkesmenn, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at de skal ta større hensyn til det lokale selvstyret.

– På høy tid, sier Ingjerd Schou (H), som sitter i kommunal- og regionalkomiteen på Stortinget.

Eksemplene på at Fylkesmannen overprøver kommunenes vedtak, er mange.

– Det vi vil til livs, er innsigelser som gjør at bygging og annen planlegging står i stampe i lang tid. Det er lokalpolitikerne som kjenner kommunen og bygda, og de som best vet å utvikle stedet videre, sier Schou.

Kommunens butikk – ikke statens

I brevet til fylkesmennene er kommunalministeren svært tydelig: Lokale beslutninger skal vektlegges sterkere. Fylkesmannen skal kun gripe inn dersom saken har regional eller nasjonal interesse.

En sommeråpen butikk på Ullerøy i Skjeberg er neppe av nasjonal interesse. Slikt bør lokalpolitikerne få avgjøre selv.

Ingjerd Schou

«Målet er at flest mulig saker blir løst så tidlig som mulig i planprosessen og på et lokalt nivå» heter det i brevet fylkesmennene får mandag.

Av helt ferske saker, trekker Schou spesielt fram to som hun mener Fylkesmannen i Østfold ikke burde blandet seg borti:

– På Ullerøy i Skjeberg søkte en butikk om å få ha åpent i to og en halv måned i sommerhalvåret, fordi det er et typisk turistområde. Et enstemmig bystyre i Sarpsborg har sagt ja i flere omganger, men fylkesmannen overprøver. Dette mener jeg helt klart er en sak kommunen bør få avgjøre selv, sier Schou.

Et annet eksempel er tomta midt i et industriområde i Askim, der kommunen gang på gang har sagt ja til å etablere møbel- eller bilforretning, mens Fylkesmannen overprøver.

Ingjerd Schou (H) i Transport- og kommunikasjonskomiteen

Ingjerd Schou (H) sier eksemplene på statlig innblanding i lokale saker er for mange.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

– Sånn kan jeg gå hele Østfold rundt, med eksempler på saker som berører enkeltinnbyggere, og også næringslivsinteresser. Kommunens egne vedtak settes ut av spill, og det blir utsettelser og omkamper i flere runder, fortsetter Schou.

I Fredrikstad må et hus nå flyttes etter en byggesak som har versert i 15 år. Kommunen ønsket å la huset stå, med noen mindre tilpasninger. Fylkesmannen har vedtatt flytting.

– Om denne saken hadde fått et annet utfall etter innskjerpelsene Sanner krever, vet jeg jo ikke, men det er ikke usannsynlig, sier Schou.

Mange innsigelser

Fylkesmannen står for svært mange av innsigelsene når en kommune lager reguleringsplaner. Innsigelsene fører til forsinkelser både i bygging og annen planlegging. Enkelte saker tar over et år eller mer.

De ferskeste årstallene viser at 45 prosent av innsigelsene kommer fra Fylkesmannen. Innsigelsene gjaldt alt fra størrelse på naust i en kommuneplan, til jordvern, strandsonepolitikk, kulturminner og behovet for kjøpesenter.

I 2013 havnet 45 slike saker til slutt på departementets bord. Etter regjeringsskiftet har regjeringen lagt vekt på lokaldemokratiet ved avgjørelsen i de fleste av disse sakene. Nå får fylkesmennene beskjed om å gjøre det samme.