– Uholdbart å ha påstander om ulovligheter hengende over seg

Halden-ordføreren vil ha klarhet i om kommunestyret stod bak et ulovlig valg av kontrollutvalgsleder i desember i fjor. Ber fylkesmannen om avklaring.

Halden kommune rådhuset

Jusprofessor mener Fylkesmannen bør gripe inn mot Halden kommune etter at formannskapsmedlem kan ha blitt ulovlig innvalgt i Kontrollutvalget.

Foto: Rainer Prang / NRK

John Østensvig (Ap) ble i kommunestyret den 20. desember i fjor enstemmig valgt til ny leder av kontrollutvalget i Halden.

Men jusprofessor Jan Fridthjof Bernt stemplet valget av Østensvig som ulovlig, og mente Fylkesmannen i Østfold burde gripe inn mot kommunen.

Østensvig var inntil kommunestyremøtet den 20.12.2012 formannskapsmedlem, og dermed ikke valgbar, ifølge Fridthjof Bernt.

– Medlemmer av formannskap er ikke valgbare til kontrollutvalget. Det går heller ikke an å søke fritak fra formannskapet for å gå over i kontrollutvalget. Formannskapet er valgt for fire år.

Å gå over i andre politiske verv er ikke fritaksgrunn, sier Bernt til Kommunal Rapport.

Les også:

John Østensvig, Halden Arbeiderparti

John Østensvig (Ap) ble valgt ny inn i Kontrollutvalget. Han har inntil nylig både sittet i formannskapet og i kulturstyret, og ble fritatt for disse vervene av kommunestyret.

Foto: Kjetil A. Berg

– Kan ikke ha påstander hengende over oss

Det ligger mye tyngde bak de utvetydige uttalelsene fra Jan Fridthjof Bernt, når det gjelder valget av Østensvig til kontrollutvalget i Halden. Han er professor i juss og tidligere rektor ved Universitetet i Bergen.

Bernt har utgitt en rekke bøker og artikler innen blant annet forvaltningsrett, kommunalrett og i generell rettsvitenskap.

Han har vært medlem og leder for en rekke offentlige lovutvalg, blant annet i utvalget som utredet kommuneloven.

Halden-ordfører Thor Edquist sier til NRK.no, at han er kjent med Jan Fridthjof Bernts utsagn, og vil ha ryddet opp i saken umiddelbart.

– Det er uholdbart for en kommune å ha påstander om ulovligheter hengende over seg. Jeg ber i dag Fylkesmannen i Østfold om en lovlighetsvurdering av saken, sier Edquist til NRK.no.

Han sier, at dersom det viser seg at påstandene fra Bernt holder stikk, skal det rettes opp i saken.

– Vi skal gjøre det som er riktig. Viser det seg at vi har gjort feil, skal vi rette opp i dette, sier Edquist.

Kranglet om kontrollutvalgets sammensetning

Før valget av Kontrollutvalg i desember i fjor kranglet opposisjonen og posisjonen om hva slags løsning Kontrollutvalget skulle gå inn for etter at Mette Rakeng Karlsen (Ap) trakk seg som leder av Kontrollutvalget i september i fjor.

Per-Kristian Dahl og Per Egil Evensen, som er henholdvis gruppeledere for Ap og Frp i Halden kommunestyre, mente ordfører Edquist blandet seg inn i hvordan opposisjonen ville sette sammen sin andel av representantene i Kontrollutvalget.

– Av kommuneloven går det frem at det når som helst kan foretas nytt valg til Kontrollutvalget. Dette motsetter ordføreren seg, og legger i stedet opp til suppleringsvalg, sa Dahl og Evensen til Halden Arbeiderblad.

Dersom det ble foretatt et suppleringsvalg, ville det måtte ha vært valgt en kvinne for å opprettholde kjønnsbalansen i utvalget, og deretter skulle det velges en leder av utvalget blant de tre fra opposisjonen.

– Vi har nå en mannlig lederkandidat, og for å få ham inn må det foretas et helt nytt valg av opposisjonens gruppe, sa Dahl til Halden Arbeiderblad.

Thor Edquist (H)

– Halden kommune kan ikke ha beskyldninger hengende over seg om ulovligheter, sier ordfører Thor Edquist (H).

Foto: Rainer Prang / NRK

Les også:

Var redde for å blande seg inn

Thor Edquist sier at dagens posisjon for enhver pris ikke ville havne i samme situasjon, som i 2007 – da et flertall i kommunestyret gikk inn for Ann Kristin Grødahl (Rødt), som leder av kontrollutvalget.

Det oppstod under valget av Kontrollutvalg i 2007 en så kraftig tvist, at utvalgets sammensetning - som vanligvis hadde bestått av fem utvalgsmedlemmer og et flertall og en leder fra opposisjonen, endte opp i tre utvalgsmedlemmer.

Grødahl ble leder mot opposisjonens vilje, og sammen med John Erik Eriksen (Ap) og Edna Henriksen (Ap), utgjorde de tre i Kontrollutvalget i 2007-2011. Det var Ap, SV og Krf, som hadde det politiske flertallet i disse årene.

– Vi ønsker at opposisjonen skal ha lederen i Kontrollutvalget, og at det er tre fra opposisjonen og to fra posisjonen i utvalget, sier Thor Edquist til NRK.no.

Kan det være slik, at dere var så redde for å blande dere inn i utvelgelsen av medlemmer til utvalget, at dere rett og slett kan ha hoppet bukk over Kommuneloven, for å slippe bråk?

– Hvis påstandene til Bernt er riktige, så kan det være slik. Og dette skal jeg be Fylkesmannen om å vurdere, sier Edquist.

I Kommunelovens §77 punkt 2, står det at medlemmer av formannskap ikke er valgbare til kontrollutvalget.

«Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.»

I samme lovs § 15 heter det:

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»