Ber folk kontakte kommunen

Datasystemene til Drammen kommune brøt sammen torsdag. Dette berører blant annet registrene hjemmesykepleien har over brukere i kommunen. Pårørende og brukere som har spørsmål eller behov for assistanse bes ringe tlf. 40 90 95 00. Telefonen er døgnbemannet. Torsdag kveld er problemene ennå ikke under kontroll.