Bekymret for økonomien

Halden-ordføreren ber Finansdepartementet og Kommunal- og regiondepartementet om økte overføringer for å slippe og foreta omstillinger og reduksjon av tjenestetilbudet.

Halden kommune rådhuset
Foto: Rainer Prang / NRK

Ordfører Per Kristian Dahl har sendt brev til Finansdepartementet på grunn av Halden kommunes dårlige økonomi, skriver Halden Dagblad.

Brevet er forfattet på bakgrunn av rådmannens redegjørelse tidligere i februar, der det tydelig kommer frem at kommunens økonomiske situasjon er svært bekymringsfull.

Halden kommunes nettodriftsresultatet ble fra 2006 til 2007 redusert fra 44,4 millioner kroner til marginale ca. 4 millioner,en reduksjon på 40 millioner kroner.

Driftsmarginen 2006 viste 3,6 % mot en driftsmargin på 0,35 % i 2007.

Frykter at tjenestetilbudet trues

I brevet fra ordfører Per Kristian Dahl (Ap) til departementene heter det at det er ordførerens håp at det allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som kommer til behandling i Stortinget før sommerferien, kan gjøres endringer slik at det blir foretatt økte overføringer til Halden kommune.

Illustrasjonsfoto eldreomsorg

Halden-ordførerens håp er at det allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som kommer til behandling i Stortinget før sommerferien, og at det gjøres endringer slik at det blir foretatt økte overføringer til Halden kommune for å unngå kutt i tjenestetilbudet.

Foto: Janerik Henriksson / Scanpix

- Dette vil innebære at kommunen slipper å foreta omstillinger som medfører ytterligere reduksjon i tjenestetilbudene, skriver Dahl.

Rådmann Per Egil Pedersen mener at det er den sterke økningen i personalkostandene, som igjen skyldes en kraftig økning av lønnssatsene, er årsaken til den negative resultatutviklingen, skriver Halden Dagblad.

Store utfordringer

Halden kommune står foran store utfordringer på investeringssiden i årene fremover.

Risum ungdomsskole er revet på grunn av råte og mugg, og både forholdene ved ungdomsskolen på Strupe - der gymsalen har vært stengt i mer enn et år og en nybygging av Asak skole som er skadet og foreldet, krever store investeringer.

Også planer for betydelige endringer i infrastrukturen vil kreve store investeringsmidler.

Rådmannen peker på at Halden kommune har vedtatt et meget stramt budsjett for 2008, som innebærer store konsekvenser for det kommunale tjenestetilbudet og en kraftig belastning på kommunens organisasjon og ansatte.

Rammebetingelsene bør endres, i følge rådmannen.

Både oppgaveoverføringer til kommunene og økte individuelle rettigheter etter lovgivningen som PU- reformen og ressurskrevende brukere med sammensatte behov, blir nevnt som ønsker fra Halden kommune bør bli bedre finansiert.

I tillegg kommer spesialundervisning/tilpasset undervisning og barnevern, samt inntektsutjevningssystemet.

Risum skole i Halden

Risum ungdomsskole er jevnet med jorda. De tre skolene Asak, Risum og Strupe har i lang tid vært i fokus på grunn av muggsopp og bygningsslitasje. Prislappen for nybygg og forbedringer kan komme opp i mer enn 200 millioner kroner.

Foto: Erik Bergan