Bedre luftkvalitet i Fredrikstad

Luftkvaliteten er blitt bedre i Fredrikstad de siste ti årene, skriver Fredriksstad Blad. Norsk institutt for luftforskning slår fast at det har vært en markant nedgang i mengden svevestøv. Mindre piggdekkbruk, mildere vintervær og nedgang i biltrafikk etter flytting av sykehuset er noen av årsakene til bedringen.

Svevestøv
Foto: Jørn Inge Johansen / NRK