Audiatur er «Årets Bokhandel»

«Den nordiske samtidslyrikkens hjerte banker hardt, engasjert og kunnskapsrikt, og befinner seg i Moss», står det i juryens begrunnelse.

Audiatur, Martin Sørhaug

Daglig leder ved Audiatur Bokhandel, Martin Sørhaug, og det synlige beviset på tittelen 'Årets Bokhandel'.

Foto: Lars Håkon Pedersen

Den norske Forfatterforening (DnF) har siden 2006 kåret Årets Bokhandel, basert på innmeldte forslag fra forfattere i DnF.

Ut fra nominasjonen lager styret en liste med kandidater, som de så diskuterer og stemmer over. I år falt valget på Audiatur Bokhandel i House of Foundation i Moss.

– Vi er svært glad for å få denne prisen. Fordi det det i våre øyne er en svært viktig pris som kaster lys over og utfordrer forestillinger om hva en bokhandel kan være og hvilke roller den har. Viktig er den og fordi det er forfatterne selv som fremmer, nominerer og deler ut denne prisen. Utover dette bidrar prisen selvsagt til økt synlighet lokalt og nasjonalt, sier daglig leder, Martin Sørhaug.

Se hvordan det ser ut i bohandelen her:

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Den norske Forfatterforening har kåret Audiatur Bokhandel i Moss til Årets Bokhandler i 2012.

Audiatur er Årets Bokhandler

Styrets begrunnelse

Ført i pennen av leder i DnF, Sigmund Løvåsen:

Den norske Forfatterforening har de siste åra kåra Årets bokhandel for å løfte fram de gode bokhandlene, de som gjør en viktig jobb med formidling av mangfoldet i litteraturen. De som gjør det mulig for forfattere å nå ut med bøkene sine, men ikke minst, de som gjør det mulig for leserne å finne fram til, og oppdage, alle typer litteratur.

Juryen har i år valgt å legge vekt på formidling av sjangere og bøker som ellers ikke alltid får så mye plass. Vi har videre vektlagt god formidling i nettbokhandel og bevissthet om bøkers levetid. Årets vinner viser hvor fruktbart et godt samspill mellom fysisk bokhandel og netthandel kan være. Vi tenker da særlig på de fyldige bokomtalene og bokessayene på nettsiden, som nok ikke er styrt av en forventning om stort salg, men ut fra hva slags litteratur de eller de mange gjesteredaktørene ønsker å løfte fram. I tillegg til bøker formidles også litterære tidsskrifter, og de bidrar til en felles nordisk litteraturoffentlighet. De retter seg aktivt mot et nordisk publikum og arbeider for økt utveksling av bøker mellom de nordiske landene.

Juryen er fullt klar over at alle bokhandlere ikke kan være som årets vinner, det er kanskje heller ikke ønskelig. Men på samme måte som Den norske Forfatterforening er opptatt av mangfold i litteraturen, er vi også opptatt av et mangfold av bokhandlere. Det andre tjener det første. I helheten som utgjør bokhandler-Norge er årets vinner ei viktig brikke, de tar en plass som ingen andre har.

Årets bokhandel 2012 gjør en stor innsats særlig for lyrikken, en sjanger som får liten plass og er lite synlig i offentligheten og i bokhandelen ellers. De viser også tydelig at bøker ikke trenger å være ferskvare. I deres fysiske bokhandelen står årets utgivelser side om side med titler som kom ut for flere år siden. De bedriver ikke datostempling av litteratur.

Vinneren er mer enn en bokhandel. Annen hvert år arrangerer de sin egen internasjonale poesifestival, de er sterkt inne i lokale litteraturfestivaler og samarbeider tett med biblioteker om arrangementer som viser fram og gir samtidslyrikken et rom den ellers ikke ville hatt.

Den nordiske samtidslyrikkens hjerte banker hardt, engasjert og kunnskapsrikt, og befinner seg i Moss. Årets bokhandel 2012 er Audiatur bokhandel.