Hopp til innhold

Anmeldt for å ha tatt i mot miljøfarlig avfall

Fylkesmannen frykter at søppel kan forurense naturreservat i området.

Skaaret Landskap

Her ligger det ifølge Fylkesmannen store mengder forurenset masse.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Stein Anders Sundbye

Stein Anders Sundbye i Skaaret Landskap beklager at det er funnet forurensede masser i anlegget han driver.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

I januar i år var Fylkesmannen i Buskerud på befaring på fyllplassen og fant armeringsjern, gamle jernbanesviller med kreosot og plast. Funnene er ifølge Fylkesmannen så alvorlige at de ikke så noen annen løsning enn på anmelde selskapet til politiet.

– Det er veldig sjeldent vi går til politianmeldelse i forbindelse med forurensingstilsyn. Det er kun snakk om et par i året, og det sier noe om alvorlighetsgraden, sier miljøvernsjef Øyvind Holm.

50 biler i døgnet

Hvert døgn kommer det rundt femti lastebiler med fyllmasse fra Oslo og Akershus til Lamoen på Helgelandsmoen rett utenfor Hønefoss. Store utbyggingsprosjekter må kvitte seg med flere tonn jord og stein.

Men det som skal leveres på Lamoen skal kun være rene masser. Til tross for dette fant Fylkesmannen langt mer da de var på uanmeldt besøk i januar i år.

– Vi fant store mengder søppel, jernbanesviller, maling, betong med armeringsjern og plast, sier Holm.

– Har pågått over tid

Etter to uanmeldte besøk og en rekke bekymringsmeldinger om mulig dumping av forurenset avfall, har miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud nå valgt å anmelde Skaaret Landskap som driver fyllplassen.

– Det er fordi det er såpass graverende avvik, og ikke minst fordi dette har pågått over tid. Dette er også svært synlig for dem som jobber på fyllplassen, sier Holm.

– Rutinesvikt

Daglig leder i Skaaret Landskap, Stein Anders Sundbye, synes det er leit å bli politianmeldt. Hele staben hans har nå vært inne til avhør.

– Det er lite hyggelig for oss som jobber i en grønn bransje. Vi produserer jo vektstmasse som skal bidra til et godt miljø, sier Sundbye.

Han sier at han er usikker på hvordan jordmasser med miljøfarlig avfall har kommet inn gjennom porten til fyllplassen. Men, mener det kommer av svikt i rutinene.

– Vi har rett og slett ikke hatt gode nok rutiner. Det vil jo kunne snike seg inn ting som ikke skal være her, og det er ikke så veldig lett å se ting når det foregår flere ting på området, sier Sundbye.

Nordre Buskerud politidistrikt som etterforsker saken vil nå ta flere jordprøver på fyllplassen i tiden fremover. Fylkesmannen frykter at det er enda mer forurensing enn det som er oppdaget i massene på Helgelandsmoen, og at forurensingen blir spredt til et nærliggende naturreservat.