Hopp til innhold

Sykehus anmeldt for grovt bedrageri

Vestre Viken helseforetak er anmeldt etter at en avdeling ved Drammen sykehus bevisst skal ha brukt feil takster og fått flere millioner kroner for mye i refusjon.

Drammen sykehus

En av avdelingene ved Drammen sykehus skal ha mottatt flere millioner for mye fra Helfo.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Det er Helfo som står bak anmeldelsen. De mener bevisst feilbruk av takster ved en avdeling ved Drammen sykehus har utløst urettmessige refusjonsutbetalinger.

Helfo mener at Vestre Viken HF kan ha fått utbetalt over åtte millioner kroner ekstra fra januar 2011 til september 2016.

Nils Fredrik Wisløff

– Foretaksledelsen gir saken høyeste prioritet, sier administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff i Vestre Viken HF.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Helseforetaket ser alvorlig på anmeldelsen, skriver de i en pressemelding. Ifølge administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff i Vestre Viken HF har ikke kvalitetssikringen vært god nok. Det skal settes i gang en ekstern gransking.

– Vestre Viken ser ytterst alvorlig på saken og gir den høyeste prioritet. Vi er i løpende kontakt med politiet og Helfo, og bidrar til å fremskaffe informasjon som kan belyse de faktiske forholdene. Helseforetaket vil selvsagt betale tilbake de beløpene som urettmessig er mottatt, sier Wisløff.

Saken ble først omtalt av Drammens Tidende.

Ingen siktet

Anmeldelsen ble levert til politiet allerede den 25. april, bekrefter avdelingsleder Ole Johan Brett ved politiet i Drammen. Navngitte personer er i politiets søkelys, men Brett ønsker ikke å kommentere hvor mange.

Ole Johan Brett

Ole Johan Brett ved politiet i Drammen forteller at grovt bedrageri kan straffes med fengsel i flere år.

Foto: Politiet

– Ingen personer er så langt siktet i saken. Vi har foreløpig foretatt en del avhør av personer som er tilknyttet avdelingen og fortsetter med det i tiden fremover, sier Brett.

Han forteller at Helfos systemer bygger på tillit, og at kontrollsystemene deres ikke er veldig gode.

– Helfos datamaskiner er avhengig av at den informasjonen de får fra helseforetakene er korrekt. Hvor lett det er å lure Helfo skal ikke jeg uttale meg om, men denne anmeldelsen er et bevis på at det kan skje, sier Brett.

Avdelingssjef permittert

Lederen for den aktuelle avdelingen ved Drammen sykehus ble mandag tatt ut av sin stilling mens saken er under etterforskning.

Helseforetaket skriver i pressemeldingen at de vurderer om anmeldelsen får andre personalmessige konsekvenser utover de ledelsesmessige for den aktuelle lederen.