Hopp til innhold

Adrenalinpark ved Svinesund

Halden kommune vil kjempe sammen med strikkhoppentusiaster for adrenalinkick ved grensen.

Strikkhopp i Åkrafjorden

Trolljuv bru henger mellom to tunneller svimlende høyt over Åkrafjorden. Rundt 1 400 hopp er utført under prøveårene 2009 og 2010.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Gjennom flere år har Petter Kvalsvik i Bungee Team jobbet for å få til strikkhopping fra den gamle Svinesundbrua, uten å lykkes.

- Det koker ned til politisk vilje, både sentralt og lokalt, sier Petter Kvalsvik til nrk.no.

Han har rettet kritikk mot Halden kommune for unnfallenhet i saken, noe ordføreren i Halden tåler.

- Jeg har oppfattet kritikken kanskje først og fremst som en frustrasjon i forhold til at klare svar på tillatelse til hopping drar ut i tid. Vi er positive og vil tettere opp i denne saken, sier Halden-ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) til nrk.no.

Les også:

Strikkhopping fra den gamle Svinesundbrua

Det er på undersiden av den gamle Svinesundbrua at Bungee Team ser for seg å ha sitt utspringspunkt for strikkhopperne (bildet).

Foto: Midnight Sun Bungee Team

- Stort for Halden og stort for Østfold

Dahl har i disse dager hatt kontakt med Petter Kvalsvik og det er enighet om at det skal lages en skisse for videre framdrift.

Skissen skal bidra til at Halden kommune og Bungee Team sammen setter inn krefter for å komme snarest mulig i gang med en prosess, som forhåpentligvis munner i en positiv løsning.

- Vi vil trekke med oss ressurser fra Stortinget, og få drahjelp derfra overfor myndigheter som tar beslutning i forbindelse med strikkhopping, sier Dahl.

Tidligere varaordfører i Halden, Wenche Olsen, sitter på Østfoldbenken for Arbeiderpartiet etter stortingsvalget i 2009, vil også gjerne bidra.

- Dette kan bli stort for hele Østfold. Strikkhopping er en aktivitet som kan generere mye turisme, i tillegg til det vi har fra før av, sier Olsen.

Video nsps_upload_2009_6_26_16_51_42_414.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Etne kommune mener strikkhoppingen har vært en god bidragsyter til å sette kommunen på turist-kartet.

- Eksotisk suksess

Bungee Team (BT) har i to år (2009 og 2010) hatt et provisorisk strikkhoppanlegg fra Trolljuv bru ved Åkrafjorden i Etne kommune.

- Det første året hadde BT rundt 750 strikkhoppere. I år gikk de, på grunn av sent klarsignal for videreføring av prøveprosjektet fra Samferdselsdepartementet, glipp av markedsføringen på messer, sier Erik Kvalheim - fagansvarlig kultur, miljøvern og reiseliv i Etne kommune.

Han mener det er imponerende at det allikevel har blitt rundt 600 strikkhopp i år. Sesongen på Trolljuv avsluttes 5. september.

Kvalheim beskriver opplegget fra Bungee Team som et sentralt element i Etne kommunes turistsatsing.

- Dette er intet mindre enn eksotisk, og har vært en suksess. Dels genererer turismen lokale arbeidsplasser og strikkhoppingen tiltrekker seg folk fra områder rundt oss på Vestlandet, sier han til nrk.no.

Petter Kvalsvik, Midnight Sun Bungee Team

Petter Kvalsvik (bildet) ønsker å få ferdigstilt et permanent anlegg i Etne, og etablere et lignende konsept på Svinesund.

Foto: Midnight Sun Bungee Team

Anbefaler Halden å satse

Først og fremst har Etne kommune et ønske og håp om at Bungee Team får et permanent anlegg ved Åkrafjorden etter to års vellykket prøvedrift.

Erik Kvalheim mener Halden kommune har mye å hente på at det etableres strikkhopping fra den gamle Svinesundbrua.

- Beliggenheten ved grensen til Sverige tilsier at nedslagfeltet er stort, sier han.

Kvalheim peker på at strikkhopping er en "drop in-aktivitet", og det betyr at mange tar et hopp på sparket.

- Det er jo en stor tilstrømning av turister nettopp over grensen ved Svinesund - så potensialet er absolutt tilstede, sier Kvalheim.

Zip og strikkhopp

Petter Kvalsvik har utvidet aktiviteten ved Åkrafjorden til også å omfatte zip-line.

Der du kjører på talje på en wire som er spent over juvet i opptil 40 km/t og passerer over fjorden i en høyde av 105 meter.

- Det er også klatreaktiviteter nær brua i terrenget, forteller Petter Kvalsvik.

- Venter på nye regler

Petter Kvalsvik gleder seg nå til å ta fatt sammen med Halden kommune.

- I Etne kommune gikk det 1,5 år fra vi snakket sammen første gang til hele prøveprosjektet var oppe og stå, sier Kvalsvik som berømmer Vestlands-kommunen for stå-på-vilje overfor Samferdselsdepartementet.

Kvalsvik mener konseptet fra Etne kommune kan benyttes om igjen ved den gamle Svinesundbrua.

- Selv om dette er en grensebru, vil aktiviteten foregå på norsk side. Så nå gjenstår det bare å komme igang, sier han.

Bruene på Svinesund

Det er bratt, og muligheter både for strikkhopp, zipline og klatrefasiliteter på norsk side av gamle Svinesund. Nå venter Bungee Team på at nye regler fører til aksept for strikkhopping.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Den aller beste brua

- Svinesundbrua er den aller beste brua å hoppe fra i hele Norge. Jeg tror vi får til slike anlegg flere steder i landet, dersom reglene blir slik jeg nå håper, sier Kvalsvik.

Han mener det bratte terrenget ned mot Ringdalsfjorden på norsk side av gamle Svinesund vil egne seg ypperlig for et klatreanlegg og zipline.

Kvalsvik ser for seg at en strikkhopp-sesong fra april til september vil kunne resultere i flere tusen hoppere.

- Dette betyr jo også en del arbeidsplasser. Vi har jo i underkant av ti deltids medhjelpere på vårt prosjekt i Etne kommune. I tillegg blir det en del handel og overnatting som følge av strikkhoppaktiviteten, sier Kvalsvik.

- Samarbeid med fylkeskommunen

Halden kommune har hatt en sterk tilstrømning av turister de senere årene, dels gjennom sin satsing på Allsang på grensen, samt videreutvikling av turismen rundt Fredriksten festning, Haldenvassdraget og gjestehavna.

- Jeg forstår godt at mange kan komme til å ønske å hoppe i strikk, og har tro på at det kan bli ytterligere et trekkplaser for Halden kommunes del innen turismen, sier ordfører Per-Kristian Dahl til nrk.no.

Han ser ikke bort i fra at Halden kommune kan komme til å bruke økonomiske midler på å få en prosjektskisse opp å stå.

- Etter søknad kan vi innvilge penger. Det må være en politisk vurdering, sier Dahl.

Halden-ordføreren peker på at Østfold fylkeskommune kan være en naturlig samarbeidspartner.

- Fylket har regionale utviklingsmidler. Kanskje kan det være midler å hente der også. Svinesund er et satsingsområde både for fylkeskommunen og Halden kommune, sier Dahl.

- Vil ta kontakt med Strømstad

Per-Kristian Dahl sier han også kan tenke seg å trekke med seg Strømstad kommune. Et svensk-norsk samarbeide kan generere EU-midler.

- Prosjekter som får effekt på begge sider av grensen kan gi EU-midler, uten at jeg kan si her og nå at dette prosjektet med adrenalin-park vil gi slik uttelling, sier Dahl.

Han konstaterer at gamle Svinesund har blitt et relativt dødt område på norsk side etter at ny E6 ble bygget i 2005. Da forsvant tollernes hovedaktivitet, butikker, bank og informasjonssenter.

- Jeg tror det også vil være i Strømstads interesse at det skapes aktivitet på gamle Svinesund, sier han.