– Urimelige krav til en liten båtforening

Småbåthavner på Østfoldkysten møter mye strengere krav for å få tillatelse til å mudre og dumpe muddermasser. Fylkesmannens miljøvernavdeling krever nå at også bunnen på dumpeplassen skal undersøkes før de gir tillatelse.

Hermod Ludvigsen

OPPGITT: – Det er urimelig å pålegge småbåthavner så strenge krav når de søker om å få mudre, mener Hermod Ludvigsen, styremedlem i Hvitsandbukta båt- og velforening i Skjeberg. Dumpeområdet er omkring to kilometer utenfor båthavna og medlemmene i foreningen er også opptatt av å ta vare på miljøet i området, sier han.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– Får vi ikke mudret så blir havna etter hvert ubrukelig. Vi kommer ikke ut eller inn, men du kan jo ha kajakken din her da, sier Hermod Ludvigsen galgenhumoristisk.

Han er styremedlem i Hvitsandbukta båt- og velforening i Skjeberg. Foreningen har søkt om å få mudre båthavna og dumpe massene ved Haslau et par kilometer utenfor båthavna. De fikk først tillatelse, men etter at hytteeiere på Grimsøya klaget, fikk de en ny tillatelse med strengere krav.

Krever miljøundersøkelse

– Ja vi har fått to nye krav. Det er å sende analyser av muddermassene her og i tillegg har de bedt oss å ta prøver av bunnen på dumpeplassen på Haslau som ligger på 80 meters dyp. Jeg har fått beskjed om at det må gjøres med miniubåt og det vil bli så dyrt at vi ikke har undersøkt det nærmere, sier Ludvigsen.

I stedet har foreningen klaget på vedtaket fra fylkesmannens miljøvernavdeling.

Hvitsandbukta båthavn

STADIG GRUNNERE: Mudder bygger seg opp i småbåthavnene langs østfoldkysten. Det kan bli vanskelig å gjøre dem dypere med de strenge kravene fra fylkesmannens miljøvernavdeling.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Miljøverndirektør Karsten Butenschøn mener stedene hvor mudder dumpes må undersøkes bedre.

– Vi har hatt en del faste dumpeplasser i Østfold hvor det ikke har vært gjort miljøtekniske undersøkelser. Vi har sett behov for å få undersøkt miljøtilstanden på disse plassene, sier Butenschøn.

Kravene rammer flere

Halden båtforening har søkt om tillatelse til å dumpe muddermasser som de vil fjerne fra sitt bryggeanlegg på Brattholmen på Hvaler. Selv om massene er tenkt dumpet på samme sted, altså Haslau, har også de fått krav om at bunnen på dumpeplassen må undersøkes.

Det ble mye bråk da det ble veldig mye leire i vannmassene utenfor Grimsøya etter dumping av store mengder mudder for et par år siden. Det førte til endringen, men Ludvigsen i Hvitsandbukat båt- og velforening synes likevel at fylkesmannen kommer med et for strengt krav til små båtforeninger.

– Burde utrede selv

– Området der ute er tidligere vurdert av fagmyndigheter som et egnet dumpested. At man fikk en politisk reaksjon etter dumpingen til Borg havn, skjønner jeg. Men jeg tror ikke de ante konsekvensene for alle de små som også trenger å gjøre noe og som ikke har ressurser til å utrede hvordan massene er på bunnen. Det burde fylkesmannen selv utrede, sier Ludvigsen.

Han mener at flere småbåthavner i området kommer til å få problemer hvis de ikke får mudret og dumpet massene.

Miljøverndirektør Butenschøn varsler at fylkesmannens miljøvernavdeling vil kalle inn firmaer som jobber med mudring, for å diskutere de nye kravene.