– Ikke bruk mobilen for å kalle på hjelp

Hovedredningssentralen ber båtfolk om å bruke VHF-radioen om de er i nød på sjøen. – Det kan være forskjellen på liv og død.

Hektisk sommer Horn Flyer

Hovedredningssentralen og Redningsselskapet oppfordrer folk som har VHF-radio til å bruke den når de er i trøbbel på sjøen (arkivfoto).

Foto: Anders Ödman / RS Horn Flyer

Mye pent vær i pinsehelgen fristet båtfolket ut på sjøen, noe som ga travle dager for redningsskøytene. Samtidig setter båtsesongen inn for fullt i disse dager.

Bjørn Jarle Åmlid

Redningsleder ved Hovedredningssentralen, Bjørn Jarle Åmlid, ber folk i havsnød om å ikke bruke mobiltelefonen.

Foto: Silje Bråstad / NRK

Nå ber Hovedredningssentralen om at båtfolk i nødssituasjoner bruker VHF-radioen fremfor mobilen når de skal tilkalle hjelp.

– Når du går ut på radio på kanal 16, vil båter som er i nærheten også oppfatte at du går ut med et kall og har et problem. Dermed vil hjelpen komme raskere frem enn om du bruker mobiltelefonen til å ringe etter hjelp, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen, Bjørn Jarle Åmlid.

– Det kan i ekstreme tilfeller være forskjellen på liv og død.

Når båtene rundt

Skipper Kai Jensen

Styrmann Kai Jensen sier at man kan varsle andre raskere ved å bruke radio.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Hovedredningssentralen får støtte fra redningsskøyta «Horn Flyer» som er stasjonert på Hvaler.

– Å stole på mobiltelefonen på sjøen er forbundet med en viss risiko, sier styrmann Kai Jensen.

De har hatt en travel pinsehelg med et jevnt sig av oppdrag.

Selv om det ikke har vært noen dramatiske hendelser å håndtere for styrmann Jensen og resten av mannskapet, er han helt enig i at det kan være lurt å velge nødradioen fremfor mobilen når uhellet er ute.

– Hvis du har VHF, og særlig med det vi kaller DSC, kan man alarmere på en mye raskere måte og når antageligvis den nærmeste båten ganske umiddelbart, sier han.

Vegrer seg

VHF

Nødmeldinger sendes ut på kanal 16 på VHF-radioen.

Foto: NRK

En nødmelding via VHF-radioen virker slik at når den sendes ut, så gis det et varsel til kystradiostasjonene, og operatøren får både identitet og posisjon på båten i elektroniske kart. Da vet redningstjenesten hvem det er som behøver hjelp og hvor de befinner seg.

I tillegg vil alle båter i nærheten oppfatte nødmeldingen.

Nettopp derfor skulle Åmlid ønske at det var flere som tok i bruk VHF-radioen når de havner i nød ute på sjøen.

– Vi har et inntrykk av at spesielt småbåtfolket vegrer seg litt for å bruke kanal 16. Det er nok en lavere terskel for dem å bruke mobiltelefonen og prøver å få tak i hjelp via den.

– Men når du bruker telefonen er det ingen andre enn den du snakker med som hører deg, sier han.