– Burde søkt permisjon

Kommunesektorens etikkutvalg mener Haldens ordfører burde søkt permisjon fra vervet som styreleder i det kommunale selskapet ASVO da han søkte jobb som avdelingsleder der.

Per-Kristian Dahl

Per-Kristian Dahl.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Etikkutvalget behandlet tirsdag prinsippet rundt den omstridte ansettelsessaken hvor Halden-ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) søkte og fikk jobb i et kommunalt selskap han var styreleder og generalforsamling for.

Etikkutvalget anbefaler på generellt grunnlag at styreledere bør søke permisjon fra vervet umiddelbart, hvis de bestemmer seg for å søke jobb i selskapet.

Blir styrelederen ansatt, må han eller hun umiddelbart fratre vervet, skriver Kommunal Rapport.

Ordfører Per-Kristian Dahl ønsket ikke å kommentere saken overfor NRK Østfold før han hadde fått satt seg ordentlig inn i utvalgets behandling.

LES OGSÅ:

Frikjent av kontrollutvalget

Etikkutvalget påpeker også at det påhviler enhver leder i kommunen – også daglige ledere i kommunale selskaper – å sørge for full åpenhet i saker som reiser spørsmål om habilitet.

I mai behandlet kontrollutvalget i Halden saken, og de kom frem til at ordføreren ikke hadde begått lovbrudd eller etiske overtramp.

Lederen i kontrollutvalget, Ann-Kristin Grødahl, ba da opposisjonen om å legge saken død.

– Det er aksjelovens bestemmelser som gjelder og det har ikke blitt gjort noe galt, sier Grødahl til NRK.no.

LES OGSÅ:

– Må være oppmerksomme på rollekonflikter

Kommunesektorens etikkutvalg har merket seg at opposisjonen ikke er representert i kontrollutvalget i Halden. Utvalget anbefaler – igjen på generelt grunnlag – at opposisjonen har både flertall og lederen i kontrollutvalgene.

Ordføreren trakk seg fra vervene som styreleder og generalforsamlingen den 26. april, etter først å ha ledet selskapets styremøte samme dag.

Etikkutvalget slår fast at ordførere og andre politikere må kunne søke utlyste stillinger på samme måte som alle andre, men at de må være særlig oppmerksom på de rollekonflikter som kan oppstå, skriver Kommunal Rapport.