- Rushtiden vil vare lenger

Både biltrafikken og kollektivtrafikken slår alle rekorder. Og snart er det fullt.

Bilkø
Foto: Gunnar Lier / Scanpix

Aldri har folk i Oslo og Akershus kjørt så mye bil som i fjor, og aldri har folk i Oslo-området reist så mye kollektivt.

Haster med bedre kollektivtilbud

Både antall passeringer i bomringen og antall reisende med buss, trikk og bane økte kraftig i 2007.

Ifølge Statens Vegvesen haster det med å bedre kollektivtilbudet før veiene korker seg fullstendig.

Økt sysselsetting og befolkningsvekst gir stadig flere biler på veiene til tross for at rekordmange også reiser kollektivt.

Nødvendig for fremkommeligheten

A/S Fjellinjen melder at 2,6 prosent flere biler enn året før passerte en bomstasjon, mens Stor-Oslo Lokaltrafikk kan fortelle om en passasjerøkning på 4,8 prosent på buss og båt. Oslo Sporveier har ikke trafikktallene klare, men anslår at rundt tre prosent flere tok buss, trikk og bane enn året før.

Taale Stensby i Statens vegvesen gleder seg over at kollektivtrafikken øker mest.

- Det er i tråd med det vi har håpet på. Det er gledelig, men også helt nødvendig av hensyn til fremkommeligheten i hovedstaden, sier strategisjef Stensby til NRK Østlandssendingen.

Biltrafikken vokser mer enn før

Men selv om kollektivtrafikken øker mest, er det en biltrafikkvekst på 2,6 prosent gjennom bomringen mer enn på mange år.

- Vi har sett at biltrafikken i hele landet, og særlig i Akershus, har vokst mye mer enn tidligere, sier Stensby.

Under arbeidet med vei- og kollektivsatsingen Oslopakke 3 har Statens Vegvesen regnet på når hovedveiene i Oslo er fulle.

- Taket er snart nådd

Ifølge Taale Stensbye er 90 prosent av kapasiteten brukt opp.

- Hvis vi ser på Ring 3 ved Tåsen og Festningstunellen, regner vi med en kapasitetsreserve på 10 prosent. Det betyr at med den veksten vi har nå, vil taket nås i god tid før før 2015, sier Stensby.

- Mange som sitter i kø hver dag vil vel kanske mene at kapasiteten allerede er sprengt?

- Ja, i den verste rushtiden er det selvsagt kø, men det er noen åpninger før og etter rushtiden, og de vil bli fylt opp, sier Stensby.

- Rushtiden vil vare lenger

- Det som vil skje er at rushperioden vil vare lenger, det blir kø i større deler av døgnet.

- Det som er viktig nå er å gjøre kollektivtilbudet bedre, så flere velger kollektivt. Det er det beste tiltaket for å få biltrafikken fram, sier strategisjef Taale Stensby i Statens Vegvesen Region Øst.

Les også:

Kan bli kaos uten tunnel

Advarer mot veiutbygging i Oslo

Oslo-bilister bør la bilen stå