– Oppsigelser ikke til å unngå

Nedbemanningen i Halden kommune rammer bare ansatte i helse- og omsorgssektoren. De ansatte i kommunen får i dag beskjed om hvem som blir vurdert.

Halden kommune rådhuset

Halden kommune er i gang med nedbemanningsprosessen.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Vi har snudd hver eneste stein og benyttet naturlig avgang i fullt monn, men oppsigelser er ikke til å unngå, sier rådmann Gudrun H. Grindaker på Halden kommunes nettsider.

Kartlegger kompetansen

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

Rådmann Gudrun H. Grindaker i Halden kommune.

Foto: Privat

870 av kommunens ansatte skal nå inn i en kartleggingsfase. De 870 er både faglærte og ufaglærte i helse- og omsorgssektoren. I løpet av de to neste ukene skal kommunen kartlegge hvilken kompetanse og yrkeserfaring disse ansatte har.

Rådmannen opplyser også at kriteriene for utvelgelse er tatt: Det dreier seg om formell kompetanse i form av fagbrev med autorisasjon, ansiennitet og realkompetanse, ifølge Grindaker.

Tung og vanskelig prosess

– Jeg har stor respekt og forståelse for dem som nå skal gjennom en kartleggingsprosess. En beslutning om oppsigelse er en tung og vanskelig avgjørelse. Det skal den være, sier Grindaker.

Grindaker understreker at denne beslutningen innebærer at over halvparten av kommunens ansatte ikke blir direkte berørt av nedbemanningen.

Tre sektorer ikke berørt

– Saken har nok i større eller mindre grad preget hele organisasjonen, og derfor er denne avgrensingen viktig. Konkret betyr dette at ingen i de tre øvrige kommunalområdene blir berørt i denne nedbemanningsprosessen, opplyser Grindaker.

Det er foreløpig ikke klart hvor mange av kommunens ansatte nedbemanningen vil omfatte.