- Høyre angriper nynorsken

Leder i Norges Mållag, Magne Aasbrenn fra Fredrikstad, kaller det et angrep på nynorsken når Høyre tar omkamp for å fjerne karakter og eksamen i sidemål på ungdomsskolen og i videregående skole.

I Høyres forslag til partiprogram går programkomiteen inn for å fjerne karakter og eksamen i sidemål - det vil i hovedsak si nynorsk .

Magne Aasbrenn
Foto: Magnus Brenna-Lund/NRK