Vil ha Oljefondet ut av kullindustrien

Oljefondet bryter målene for utslipp, ved å kjøpe seg kraftig opp i verdens største olje- og kullselskaper. Det mener Framtiden i våre hender. Organisasjonen krever at fondet trekker seg ut av alle selskaper som driver med kullproduksjon.

Oljefondet bryter målene for utslipp, ved å kjøpe seg kraftig opp i verdens største olje- og kullselskaper. Det mener Framtiden i våre hender.

Se video: Den nærmeste landsbyen ligger bare femti meter fra den åpne kullgruven. Her pågår arbeidet 24 timer i døgnet.

Arild Hermstad, leder Framtiden i våre hender

Arild Hermstad, leder Framtiden i våre hender.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Indonesia har blitt verdens største kulleksportør og det er et stort problem for klimaet. Det sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Før nyttår besøkte organisasjonen Øst-Kalimantan i Indonesia, der blant annet landsbyen Kerta Buana ligger tett opptil en av de åpne kullgruvene i området. Døgnet rundt blir store lastebiler fylt med det fossile brennstoffet, før de kjører et par kilometer ned til en elv. Derfra lastes kullet på lektere og fraktes ut til kysten.

Hermstad sier at gruven skaper mange problemer lokalt.

– Regnskogen blir fortrengt. Det fører til sosiale konflikter og korrupsjon, sier han.

– Gammeldags tenkning

Framtiden i våre hender mener klimakrisen krever en annen investeringsstrategi og mener Oljefondet, formelt kalt Statens pensjonsfond utland, må trekke seg ut av kullindustrien. Over 18 milliarder av den norske oljeformuen investeres i selskaper med kullgruver i Indonesia.

– Fondet ligger 30 år etter i tenkningen sin. De investerer i dag i noe som var lurt for 30 år siden, men som kommer til å gi oss store problemer i framtiden, sier Arild Hermstad.

Fondet investerer i kullindustri, samtidig som det støtter målet om å holde den globale oppvarmingen under to grader. Hermstad mener dette er to ting som ikke lar seg forene.

– Vi er nødt til å la store deler av disse kullreservene bli liggende i bakken, hvis vi skal nå klimamålet, sier han.

– Må trekke seg ut

Organisasjonen stiller seg nå i rekken av flere som har krevd at fondet skal trekke seg ut av denne industrien. I starten av november tok Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre til orde for at Oljefondet burde trekke seg ut av alle kullselskaper. Også miljøorganisasjonen Bellona har krevd at fondet skal trekke seg ut av såkalte «klimaverstinger».

Fremtiden i Våre hender mener det vil være en enkel sak for fondet å trekke seg ut av kullindustrien og tror det vil få andre investorer til å følge etter, slik at den forurensende virksomheten får mindre tilgang på penger.

I Finansdepartementet, som står som eieren av det store fondet, er det liten støtte for dette synet.

Statssekretær Paal Bjørnestad fra Fremskrittspartiet sier det stemmer at investeringene i kullselskaper har økt, men forklarer det med at fondet nå er på hele 5000 milliarder og siden fondet vokser, vokser alle investeringene det gjør.

– Hjelper ikke

Paal Bjørnestad

Statssekretær Paal Bjørnestad.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Det å ikke investere i kullselskaper vil ikke bringe oss noe nærmere målet om holde den globale oppvarmingen under to grader. Det vil være andre investorer som er klare til å plukke opp de aksjonen vi eventuelt selger, mener Bjørnestad.

Han sier det er andre politiske prosesser som må til når klimautfordringene skal møtes, blant annet ved at det må komme på plass en ny klimaavtale.

– Vi kan ikke bruke pensjonsfondet til å løse all verdens utfordringer, enten det er knyttet til klima, miljø eller fattigdom.

Bjørnestad viser til at man som eier har også en mulighet til å påvirke de selskapene det investeres i.

– Vi ber selskapene offentliggjøre både mål for utslippsreduksjoner og hvordan de skal gjennomføre reduksjonene. Uten eierandeler, har vi ikke muligheten til å påvirke dem i en mer klimavennlig retning.

Han viser til at dette er en strategi som et samlet storting har stått bak.