NRK Meny
Normal

Tjente 10 millioner kroner

StatoilHydros toppsjef Helge Lund tjente over 10 millioner kroner i 2008, selv om han sa fra seg deler av bonusen. Lønnen økte med 20 prosent.

Helge Lund
Foto: MATT DUNHAM / AP

Konsernsjef Helge Lund i StatoilHydro gikk opp over 20 prosent i lønn og fikk mer enn 10 millioner kroner i godtgjørelser i fjor. Det kommer frem i selskapets årsberetning, som ble offentliggjort idag.

Årsaken til lønnsøkningen er i følge årsberetningen at konsernsjefen fikk betydelig økt ansvar i forbindelse med fusjonen med Hydros olje- og gassdivisjon.

6,3 millioner kroner i grunnlønn

Fordi selskapet ble betydelig større og mer komplekst etter fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydros olje- og gassdivisjon i 2007, ble konsernsjefens grunnlønn økt med 20 prosent med virkning fra 1. oktober 2007.

Etter en ytterligere økning på 5,5 prosent fra 1. januar 2008, i samsvar med det generelle lønnsoppgjøret for ansatte i StatoilHydro, er konsernsjefens grunnlønn nå 6,3 millioner kroner.

Totalt fikk Lund en fastlønn på 6,8 millioner kroner i 2008. Sammen med bonuser og andre godtgjørelser ble den totale utbetalingen 10,1 millioner kroner.

Lønnen til Lund steg dermed med mer enn statsministerens i et år hvor oljeprisen først steg til nye høyder, før den falt kraftig tilbake, skriver NA24.

Har sagt fra seg bonus

"Som et ekstraordinært tiltak, som følge av den endrede økonomiske situasjonen, er det etter avtale med hver enkelt konserndirektør og konsernsjef, besluttet at opparbeidet variabel lønn for 4. kvartal 2007 og 2008 skal reduseres med 50 %.", skriver selskapet i en note til årsregnskapet.

Det betyr at konsernsjef Helge Lund og resten av konsernledelsen har sagt fra seg bonus de egentlig hadde krav på. Samlet fikk konsernledelsen i selskapet 42 millioner kroner i lønn og bonus, mens styret i selskapet fikk utbetalt i underkant av 6 millioner kroner.

Barbert bonusordning i 2009

Hele konsernledelsen får frosset sin fastlønn i 2009. StatoilHydros ordninger med bonuslønn fortsetter imidlertid. Men den barberes kraftig.

"Det er likevel bestemt å redusere maksimum bonuspotensial med 50 % gjeldende for 2009. Potensialet for konsernsjefens variable lønn blir dermed redusert fra 50 % til 25 % i år og konserndirektørenes tilsvarende fra 40 % til 20 %.", skriver selskapet.

Bonuslønnen beregnes som et prosentvis tillegg av grunnlønnen.