Stoltenberg mener Norge må bestemme

Statsminister Jens Stoltenberg er skuffet over dommen fra Efta-domstolen. I dag eier private kraftselskap fossene i 60 år, offentlige eier dem til evig tid. Dette må nå endres.

Stoltenberg
Foto: NRK

Efta-domstolen bestemte at reglene for private og offentlige kraftselskap skal være like. Enten må alle gi fra seg fossene etter en tid ellers må alle selskap få eie for evig og alltid.

Dette var slett ikke det statsministeren ønsket seg fra domstolen i Luxemburg.

Norge tapte mot EU

Hvem skal eie norske fossefall?

Ålma fosser nedover fra Ålmdalen

Norge tapte saken om hvem som skal ha rett til å eie norske fosser.

Foto: Mikal Sæteren

 - Jeg er uenig med det dommen bygger på, nemlig at dagens praktisering av hjemfallsordningen er i strid med EØS-reglene. Nå må vi sørge for å utforme en hjemfallsrett som sørger for nasjonal råderett over kraftressursene. Norge skal uansett ha råderett over disse, sier Stoltenberg.