Norge tapte mot EU

Norge har tapt saken om hvem som skal ha rett til å eie norske fosser. I dag eier private selskap fossene i 60 år, offentlige eier dem til evig tid. Dette er i strid med EØS-avtalen.

Foss
Foto: Rainer Prang / NRK

Norge bryter reglene

Efta-domstolen la fram sin vurdering av hjemfallsretten i formiddag og mener at Norge bryter EØS-reglene når de lar offentlige selskap eie fossefall i all evighet, mens private og utenlandske selskap kun eier i 60 år. Deretter går fossene og anleggene gratis tilbake til staten.

Hvem skal eie norske fossefall?

Avgjørelsen innebærer at staten må behandle private og offentlige kraftverk likt.

Hjemfall dom Luxemburg

Efta-domstolens formann Karl Baudenbacher slo fast at domstolen hadde kommet til at Norge har brutt både artikkel 31 og 40 i EØS-avtalen, og ila også Norge saksomkostningene i saken.

Enoksen skuffet

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen er skuffet over dommen.

Offentlig eierskap og kontroll har vært sentralt i norsk vannkraftforvaltning siden 1909 da konsesjonsloven ble innført.

Alle steiner skal snus for å sikre at det offentlige fortsatt har styring og kontroll over vannkraftressursene, uttaler Enoksen i en pressemelding.

Utlendiger vil overta

Styremedlem i Landsforeningen for vannkraftkommuner, Ernst Veum, uttrykteuro før dagens dom i Luxemburg. Han mente vannkraften ville havne i utenlandske hender dersom ESA fikk medhold, slik det altså endte.

På tide å si opp EØS-avtalen

Nei til EU mener Norge må ta kampen om hjemfallsretten videre i EU-systemet. Dommen fra Efta-domstolen kan ikke bli stående. Kampen må føres politisk, inn mot EUs besluttende organer, skriver Nei til EU i en pressemelding.

Det vi nå risikerer, er en privatisering og et utsalg av kommunalt og fylkeskommunalt eierskap av vannkraften. Ungdom mot EU mener avgjørelsen bør få konsekvenser for Norges EØS-medlemskap. Det er på tide å si opp EØS-avtalen, sier Tore Syvert Haga, leder av Ungdom mot EU. Han får støtte fra Senterpartileder og kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

- Nå må vi diskutere om Norge er tjent med EØS-avtalen. Vi er kommet i en meget alvolig situasjon når norske myndigheters kontroll over naturressursene utfordres av EU-systemet. Jeg tror denne dommen vil føre til en diskusjon om vi hvorvidt vi er tjent med en EØS-avtale.

Norge bestemmer

Nå må norske myndigheter avgjøre hvordan loven skal endres. Enten må både statlige og private selskap gi fra seg fossene etter en tid eller så får alle selskap beholde fossene for alltid.