Hopp til innhold

Sparebankene økte overskuddet

Sparebankene økte overskuddet kraftig i fjor, fra 10 milliarder i 2008 til 14 milliarder i 2009.

Penger i hånda

Sparebankene økte overskuddet til 14 milliarder kroner i fjor.

Foto: Scanstockphoto

Hovedgrunnen til resultatforbedring var store gevinster i verdipapirmarkedet, melder Sparebankforeningen .

Rentesenkningen bidro i motsatt retning, og rentenettoen endte på 1,22 prosent på grunn av lavere avkastning av bankenes egenkapital.

Tapene økte i fjor, men stabiliserte seg mot slutten av fjoråret og endte på 0,5 prosent av brutto utlån. Det var klart høyere enn i 2008, men samlet sett langt lavere enn fryktet da finanskrisen oppsto.

Sparebankene utenom DnB NOR hadde et overskudd på 7 milliarder i fjor. Det var langt høyere enn i 2008 da resultatet ble 2,6 milliarder.

Les: Milliardresultat for SpareBank 1

Les: Sparebankar slår seg saman