Normal

Statnett sier nei til strøm på Troll A

Statnett fraråder at Statoil får konsesjon til utvidet strømforsyning til Troll A plattformen med mindre den omstridte kraftlinjen mellom Sima og Samnanger blir bygget som forutsatt.

Troll A

Statnett fraråder at Statoil får konsesjon til nye strømkabler til Troll A-plattformen i Nordsjøen. Statnett mener strømnettet i Hordaland ikke tåler det.

Foto: Statoil: Øyvind Hagen / Øyvind Hagen

Trollfeltet vest for Kollsnes i Hordaland er det største på norsk sokkel, og Statoil trenger mer energi for å utvinne gass.

Statoil har derfor søkt NVE om nye strømkabler fra land til Troll A-plattformen i Nordsjøen. Til sammen har Statoil søkt om tilknytning av ny strøm tilsvarende 120 megawatt (MW).

Det tilsvarer det dobbelte av kraftforbruket i Molde by en kald vinterdag.

– Tåler ikke belastningen

Men mer strøm til Troll A-plattformen kan Statoil foreløpig se langt etter dersom NVE lytter mest til en høringsuttalelse fra Statnett, som ble sendt tirsdag.

– Slik kraftsystemet i Hordaland er i dag, er det ikke robust nok til å tåle den belastningen et økt kraftforbruk på Troll A plattformen medfører, sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett til NRK.

I sitt høringsbrev til NVE viser Statnett til at manglende kapasitet i strømnettet sist vinter resulterte i lange perioder der forsyningssikkerheten i Hordaland var uakseptabel.

LES OGSÅ: Statnett klare til å reise 52 master

LES OGSÅ: - Åtte ganger så dyrt med sjøkabler

Sjøkabel kan forsinke strøm til Troll A med minst tre år

Tor Inge Akselsen, kommunikasjonsdirektør i Statnett

Tor Inge Akselsen, kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Foto: Johan B. Sættem

Nettselskapet anbefaler derfor at NVE ikke gir konsesjon til Statoil, med mindre det planlagte luftspennet mellom Sima og Samnanger ferdigstilles som planlagt i 2012. I tillegg må kraftlinjen mellom Mongstad og Kollsnes være i drift.

Troll A planlegger økt kraftforbruk fra 2015. Dersom den omstridte kraftlinjen i Hardanger bygges som forutsatt vil nettet tåle det økte kraftforbruket, mener statens eget nettselskap.

Men dersom regjeringen går for sjøkabelalternativet, vil det gå minst tre år før Statoil kan regne med Statnetts velsignelse til økt strømforbruk på Troll A.

– Hvis Hardanger-diskusjonen som nå pågår ender med sjøkabel, vil sannsynligvis 2018 være det tidligste tidspunktet en sjøkabel kan være i drift, sier Akselsen.

LES OGSÅ: Nordmenn vil ikke betale for sjøkabler

LES OGSÅ: Oppretter fire sjøkabelutvalg

Avviser å bruke luftspenn som pressmiddel

Akselsen understreker at kraftlinjen mellom Sima og Samnanger er nødvendig uanhengig av kraftbehovet på Troll A, for å kunne sikre Bergen en trygg strømforsyning. Han avviser at Statnett bruker denne saken som et pressmiddel for å få luftspenn i Hardanger.

– Nei, det gjør vi ikke. Det er ikke vi som har planlagt å utvide forbruket på Troll A, men vi påpeker hva som må gjøres for å håndtere det økte forbruket som Statoil planlegger, sier Akselsen.

Pressetalsmann Gisle Johanson i Statoil sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere høringsuttalelsen fra Statnett.

– Statoil deltar i utbyggingen av det nye kraftvarmeverket på Mongstad, og vi har en avtale mellom eierne på Troll og kraftvarmeverket på Mongstad om å bytte kraft mot gass. Vi oppfatter at dette gir oss en høy trygghet for de nødvendige leveransene til Troll, sier Johanson.